Skip to main content
search

Reading time: 3 minutes

Skuteczna ochrona systemów wodno-kanalizacyjnych przed zamarzaniem

W Polsce, w zależności od obszaru, strefy przemarzania sięgają do głębokości od 0,8 do 1,4 metra. Stąd ochrona infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przed zamarzaniem dotyczy zarówno instalacji pod ziemią, powyżej poziomu zamarzania, jak i na zewnątrz, na przykład w przypadku przepraw mostowych. Jak odpowiednio zabezpieczyć tego typu instalacje?

Aby w okresie zimowym utrzymać infrastrukturę w pełnej sprawności, konieczna jest skuteczna ochrona rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych przed zamarzaniem. Dotyczy to różnych mediów, takich jak instalacja wody pitnej – o średnicy rur równej lub większej niż 32 mm –  czy instalacji ściekowej, w przypadku której stosowane są rury PVC o średnicy od 150 mm.

Instalacja zewnętrzna

W przypadku instalacji zewnętrznych, gdzie rurociągi są narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne, niezbędne są rozwiązania izolacyjne, gwarantujące nieprzerwaną funkcjonalność systemów wodociągowych. Przykładem są kompleksowe systemy Thermaflex, które są dostosowane do różnych warunków zewnętrznych. Zapewniają one nie tylko optymalną izolację termiczną, ale także trwałość i niezawodność instalacji.

W przypadku rurociągów powietrznych, zainstalowanych pod mostem, kluczowe jest zastosowanie materiału termoizolacyjnego wysokiej jakości – takiego jak ThermaSmart PRO wykonanego z pianki poliolefinowej. Rozwiązanie to nie tylko doskonale izoluje przed zimnem, ale także charakteryzuje się odpornością na warunki zewnętrzne. Przy doborze odpowiedniego rozwiązania, uwzględnijmy parametry takie jak współczynnik przenikania ciepła, materiał rury, temperatura otoczenia czy medium – dzięki temu zapewnimy optymalną efektywność systemu. Warto również zastosować dodatkową warstwę ochronną, taką jak powłoka aluminiowa 7506-600030-001 lub 7506-100050-001, która zabezpiecza przed promieniowaniem UV oraz wydłuża trwałość systemu w warunkach zewnętrznych. W sytuacji wymagającej dodatkowej ochrony przed zamarzaniem, skuteczne wsparcie stanowi kabel grzejny ThermaLint. Jest to w pełni automatyczne rozwiązanie wyposażone w wbudowany termostat, dostępne w zestawach o długości od 1 do 61 metrów. Wbudowany termostat włącza się samoczynnie, gdy temperatura spadnie do +3, a kabel rozpoczyna ogrzewanie instalacji.

Rurociągi podziemne

Ochrona rurociągów podziemnych przed zamarzaniem wpływa na funkcjonalność infrastruktury wodociągowej. Stąd kluczowym elementem jest właściwy dobór materiałów termoizolacyjnych.

Proponujemy zastosowanie rozwiązań izolacyjnych ThermaSmart®PRO wykonanych z pianki poliolefinowej, która ma unikalne cechy wśród materiałów izolacyjnych, szczególnie wysoką trwałość, bardzo niską nasiąkliwość przy wyjątkowym dla tego typu materiałów współczynniku przenikania ciepła ƛ – mówi Lech Skomorowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży jeden z inżynierów w Thermaflex

W warunkach podziemnych, gdzie temperatura gleby i brak przepływu mogą wpływać na procesy zamarzania, ważne jest zastosowanie dodatkowych zewnętrznych warstw ochronnych. Wydłużają one żywotność i zapobiegają uszkodzeniom materiału izolacyjnego. Zaleca się więc umieszczenie całego zespołu rurowego w rurze osłonowej (np. PE, GRP, PVC, stalowej) albo dodanie warstwy bitumicznej lub innej wytrzymałej powłoki ochronnej. Thermaflex oferuje aluminiowe powłoki 7506-600030-001 lub 7506-100050-001, które wydłużają żywotność i zabezpieczają przed uszkodzeniami. Alternatywnie, dla sytuacji, w których rurociągi nie są używane przez dłuższy czas lub nie można zastosować większej grubości izolacji, rozwiązanie stanowi także kabel grzejny ThermaLint z wbudowanym termostatem.

Przy zagłębieniach poniżej 1,5 m, należy zwrócić się do doradców handlowych z Thermaflex. Z racji głębokości i cech materiału, przydatne są wówczas dokładniejsze obliczenia grubości izolacji, szczególnie wobec posadowienia w gruncie. Zawsze należy pamiętać o tym, aby zagęszczanie materiału obsypki w strefie wokół rury prowadzić ręcznie, stosując drobnoziarnisty piasek, np. 0,3mm. Pozwoli to zachować optymalne parametry materiału izolacyjnego i żywotność całego układu przy założonych wartościach obliczeniowych.

Pamiętajmy, że współpraca ze specjalistami z firmy Thermaflex pozwala dostosować rozwiązania do specyfiki danego projektu, zapewniając kompleksową ochronę rurociągów podziemnych przed zamarzaniem – dodaje ekspert Thermaflex.

Wsparcie inżynierskie

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym i indywidualnym potrzebom związanym z ochroną systemów wodno-kanalizacyjnych, Thermaflex oferuje nie tylko wysokiej jakości materiały izolacyjne, ale także kompleksowe wsparcie inżynierskie. Regionalni kierownicy sprzedaży pomogą w szczegółowych obliczeniach, a także w analizie ryzyka zamarzania w konkretnych warunkach.

Współpraca z lokalnymi ekspertami pozwala na dostosowanie w zależności od potrzeb, szczególnie parametrów medium, średnic, posadowienia i innych warunków, Thermaflex proponuje w podobnych sytuacjach także inne materiały do systemów izolacyjnych przeciwko zamarzanie, np. izolacja PUR (poliueretan), ThermaWool (wełna mineralna), rury osłonowe preizolowane Protectube czy powłoki z blachy aluminiowej. Wszystkie te możliwości pozwalają się dostosować do wymogów technicznych, jak też wytycznych i standardów obowiązujących u danego inwestora czy w regionie. – wyjaśnia Lech Skomorowski z Thermaflex.

Thermaflex oferuje również możliwość dostarczenia krótkich odcinków rur lub powłok, dostosowanych do konkretnych rozwiązań. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje i zalecenia projektowe, lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne mogą skonsultować się z ekspertami Thermaflex.

Ochrona przed zamarzaniem rurociągów wodnych i kanalizacyjnych to kluczowy element utrzymania infrastruktury w pełnej sprawności w warunkach zimowych. Dzięki odpowiednim materiałom termoizolacyjnym, warstwom ochronnym i opcjonalnym systemom grzewczym, można skutecznie zabezpieczyć instalacje przed negatywnymi skutkami zimy. A w razie wątpliwości czy potrzeby wsparcia technicznego, pomocą służą regionalni eksperci firmy Thermaflex.