Skip to main content
search

Wyłączenie odpowiedzialności i warunki użytkowania

 

Poprzez korzystanie lub dostęp do witryny internetowej www.thermafIex.com (dalej „witryna internetowa) spółki Thermaflex International Holding B.V. (dalej „Thermaflex”), użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki zawarte w niniejszym Wyłączeniu odpowiedzialności.

1. Warunki użytkowania
Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich osób, które odwiedzają witrynę internetową spółki Thermaflex, oraz wszelkich informacji, biuletynów i usług, które mogą być konsultowane za pomocą tejże witryny.

2. Własność intelektualna
Właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących niniejszej witryny internetowej jest Thermaflex. Informacje dotyczące niniejszej witryny internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego ich czytelnika. Użytkownikom zabrania się modyfikowania, korygowania, publikowania, powielania, rozpowszechniania lub udostępniania stronom trzecim całości bądź dowolnej części niniejszej witryny internetowej lub biuletynów, bez względu na metodę ich wyświetlania.

3. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Thermaflex podjął najwyższe starania mające na celu zapewnienie rzetelności i kompletności informacji zawartych na niniejszej witrynie internetowej, i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i kompletność tych informacji na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Thermaflex nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty wynikające z użytkowania niniejszej witryny internetowej, takie jak straty z tytułu błędów typograficznych, niedokładności lub niekompletności informacji zawartych na niniejszej witrynie internetowej oraz w biuletynach, bądź z tytułu przedawnienia informacji, zainfekowania witryny wirusami lub jej wadliwego działania.

Niniejsza witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn stron trzecich. Thermaflex nie ponosi odpowiedzialności za treść lub działanie witryn internetowych stron trzecich.

4. Załączniki
Thermaflex zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji treści niniejszego „Zastrzeżenia” od czasu do czasu poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej.