Skip to main content
search

Polityka Ochrony Danych Osobowych i korzystania z plików „cookies” (ciasteczek)

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka ochrony danych i korzystania z plików „cookies”, informuje użytkowników niniejszej witryny o gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu danych osobowych przez administratora i jego podmioty przetwarzające dane podczas korzystania z witryny internetowej na podstawie odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podwitryny www.thermaflex.com/pl jest Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. z siedzibą w Żarowie przy ulicy Przemysłowej 6

2. Witryny internetowe objęte Polityką ochrony danych i korzystania z plików „cookies”
Niniejsza Polityka dotyczy następujących witryn internetowych: www.thermaflex.com włącznie ze stosownymi podwitrynami.

3. Metody przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Thermaflex
Thermaflex gromadzi dane osobowe w następujących sytuacjach:
– kiedy użytkownik przekazuje spółce własne dane personalne, np. rejestrując się na witrynie internetowej spółki (podczas pobierania materiałów informacyjnych Thermaflex) i / lub subskrybując usługi internetowe i / lub pocztowe spółki (dotyczy to nazwy i adresu e-mail użytkownika);

Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu dostarczenia żądanej usługi i dla uzasadnionych interesów biznesowych Thermaflex.

4. Cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe użytkownika
Dane osobowe przetwarzane na niniejszej witrynie internetowej będą wykorzystywane w celu:
a) kontaktowania się z użytkownikiem po złożeniu przez niego e-formularza za pomocą witryny internetowej Thermaflex;
b) przesyłania użytkownikowi informacji, którymi jest on zainteresowany,
c) przesyłania użytkownikowi materiałów reklamowych dotyczących działalności Thermaflex,
d) przestrzegania przepisów i aktów prawnych.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pozostawione dane osobowe przez użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Thermaflex przez okres 5-ciu lat

6. Udostępnianie danych osobowych użytkownika
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Thermaflex może przekazywać dane osobowe użytkownika własnym spółkom powiązanym oraz Przedstawicielom handlowym spółki w celach marketingowych.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przekazanie danych osobowych spółkom powiązanym oraz wewnątrz Państwa Polskiego wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: biuro@thermaflex.com

Thermaflex może również ujawnić dane osobowe użytkownika w zakresie wymaganym przez prawo.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
Thermaflex podejmie uzasadnione środki organizacyjno-techniczne, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkownika oraz aby zapobiec utracie, nieprawidłowemu użyciu lub modyfikacji danych tego typu.

8. Pliki „cookie” (ciasteczka)
Thermaflex korzysta z plików „cookie” na niniejszej witrynie internetowej. Plik „cookie” jest plikiem tekstowym przechowywanym na komputerze użytkownika, lub w urządzeniu mobilnym, podczas odwiedzania witryny internetowej naszej spółki.
Thermaflex wykorzystuje funkcjonalne pliki „cookie”, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny internetowej oraz zwiększyć poziom jej użyteczności. Thermaflex może również wykorzystywać informacje tego typu na potrzeby dostosowania niniejszej witryny internetowej do potrzeb użytkownika.

Thermaflex wykorzystuje pliki „cookies” (Google Analytics, Google DoubleClick) do rejestrowania poziomów aktywności na witrynie internetowej, dat i czasów odwiedzin oraz typów domen w celu zwiększenia poziomu jakości witryny internetowej. Prosimy zapoznać się z politykami prywatności Google i Google Analytics. Informacje dodatkowe są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Na potrzeby generowania statystycznych zestawień użytkowania witryny, Thermaflex może wykorzystywać zamieszczone na niej znaczniki typu „web beacon” w połączeniu z plikami „cookie”. Oprócz tego, Thermaflex może również wykorzystywać znaczniki typu „web beacon” w promocyjnych wiadomościach e-mail generowanych w formacie HTML i przesyłanych użytkownikom w ramach pomiaru wyników akcji promocyjnych spółki. Zarówno pliki „cookie”, jak i znaczniki „web beacon”, są wykorzystywane do personalizowania i doskonalenia doświadczeń użytkownika związanych z marką Thermaflex. Dodatkowe objaśnienia lub szczegółowe informacje o znacznikach „web beacon” są dostępne pod następującym adresem: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom rezygnację z używania plików „cookie”. Działanie takie może jednak mieć negatywny wpływ na poziom użyteczności witryny internetowej. Dodatkowe objaśnienia lub szczegółowe informacje są dostępne pod następującym adresem: www.allaboutcookies.org.

9. Zmiany w niniejszej Polityce Ochrony Danych i korzystania z plików „cookie”
Thermaflex może okresowo aktualizować lub wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki ochrony danych i korzystania z plików „cookie”, zamieszczając jej nową wersję na witrynie spółki.

10. Witryny internetowe stron trzecich
Niniejsza witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn stron trzecich. Thermaflex nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez witryny internetowe stron trzecich.

11. Prawa użytkownika aktualizowanie lub korygowanie danych osobowych przez użytkownika i ich prawa
Użytkownik może zwrócić się do Thermaflex z pisemną prośbą o osobiste skontrolowanie danych osobowych zgromadzonych przez spółkę. W przypadku, gdy dane takie zawierają błędy, użytkownik może zażądać od Thermaflex skorygowania, uzupełnienia lub usunięcia stosownych danych. Oprócz tego, użytkownik ma prawo w każdej chwili skontaktować się z Thermaflex, aby zrezygnować z wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prośby dotyczące udostępnienia, modyfikowania, usuwania bądź rezygnacji z używania danych są rozpatrywane w terminie 30 dni.

Prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych należy przesłać na adres: biuro@thermaflex.com

W temacie: Prośba o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych

12. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych i korzystania z plików „cookie” bądź danych osobowych, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@thermaflex.com lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Thermaflex Izolacji Sp. Z o. o.
Ul. Przemysłowa 6
58-130 Żarów
Polska