Skip to main content
search

Ciepła i zimna woda pitna

Bezpieczne i zrównoważone sieci wodociągowe

Zakłady wodociągowe dostarczają bezpieczną i zrównoważoną wodę do wszystkich budynków. Stworzenie bezpiecznej i niezawodnej sieci wymaga inteligentnej inżynierii, jakości i profesjonalnej instalacji.

Skorzystaj z porady!
Izolacja dla wody pitnej
PB Rury do ciepłej i zimnej wody użytkowej

Każda sieć jest unikalna, a w projekt, instalację i eksploatację systemu wody wodociągowej zaangażowane są różne podmioty. Instalacja odbywa się w przestrzeni publicznej i oczekuje się, że będzie przebiegać sprawnie i bezpiecznie. Komfort, niezawodność i wydajność energetyczna są kluczowe w fazie eksploatacji sieci.

Projektowanie sieci wodociągowej

Projektowanie bezpiecznej i niezawodnej sieci dystrybucji wody rozpoczyna się od określenia konkretnego zapotrzebowania na wodę wodociągową i dostępnych źródeł energii, a następnie od inteligentnej inżynierii i zastosowania najlepszych, efektywnych kosztowo materiałów.
Zapotrzebowanie na wodę wodociągową zmienia się w zależności od pory dnia i często składa się z jednoczesnych szczytów poboru przez wielu odbiorców. W związku z tym w przypadku sieci ciepłej wody użytkowej niezwykle ważna jest dostępna przepustowość sieci w godzinach szczytu oraz wystarczająca cyrkulacja w godzinach pozaszczytowych.
Wybór materiału ma również ogromny wpływ na projekt sieci. Tworzywa sztuczne znane są z gładkiej powierzchni wewnętrznej, elastyczności i samokompensacji. W przypadku sieci dystrybucyjnych skutkuje to bardzo wyrafinowanym projektem sieci z mniejszą liczbą komponentów i szybszą instalacją.

Bezproblemowy montaż

Sieci ciepłej wody wodociągowej mają zazwyczaj profil inwestycyjny o wysokim CAPEX i niskim OPEX. Oznacza to, że utrzymanie kosztów początkowych pod kontrolą jest kluczowe. Wyjątkowo elastyczne rury i wysoki stopień prefabrykacji dostosowany do projektu skutkują znaczną redukcją czasu, kosztów i ryzyka związanego z montażem.

Zalety rur z tworzyw sztucznych

Wydajność, elastyczność i trwałość są kluczem do sukcesu wszystkich projektów infrastrukturalnych. Jeśli chodzi o trwałość, sieć powinna być odporna na działanie zmiennych temperatur, ruchy gruntu i ciśnienie wód gruntowych. Dla zimnej wody wodociągowej kluczowa jest ochrona przed zamarzaniem, natomiast dla ciepłej wody użytkowej najważniejsza jest komfortowa i bezpieczna temperatura na końcu linii.
Dobrze zaprojektowana sieć zbudowana przy użyciu kompletnego i elastycznego systemu rur preizolowanych zapewni wszystkie powyższe cechy. W ten sposób zapewniamy niezawodne i komfortowe zaopatrzenie w wodę dla przyszłych pokoleń.

Konserwacja i żywotność

Rury z tworzyw sztucznych mają tę wyraźną zaletę, że nie korodują i w bardzo ograniczonym stopniu ulegają zanieczyszczeniu. Dzięki temu nie ma potrzeby konserwacji i zapewniona jest długa żywotność w ustawionym zakresie temperatur. Dzięki zastosowaniu wyłącznie złączek zgrzewanych z tworzywa sztucznego uzyskuje się trwałą, odporną na korozję sieć.
Profesjonalne, w pełni homogeniczne zestawy do izolacji prostej połączeń mufowych ograniczają ryzyko wnikania wody i degradacji pianki izolacyjnej.

Nasze linie produktów dla ciepłej i zimnej wody pitnej

Flexalen® 600

Elastyczne rury preizolowane Flexalen 600 stanowią jedno rozwiązanie dla sieci ciepłowniczych, chłodniczych i domowych wodociągów i są idealne do dystrybucji wody geotermalnej....

Flexalen Multiline

Flexalen Multiline to rura preizolowana z dwiema lub więcej rurami przewodowymi wewnątrz. Dzięki temu rura nadaje się do wielu zastosowań jednocześnie, np....

Protectube

Uniwersalny, wytrzymały i elastyczny kanał izolacyjny Protectube nadaje się do różnych kombinacji rur, przewodów i kabli. Protectube izoluje i chroni. Protectube jest...

Prefabrykaty Flexalen

Złącza, odgałęzienia i przyłącza są najbardziej krytycznymi częściami sieci grzewczych, chłodniczych i wody pitnej. Nasze prefabrykowane elementy sieci Flexalen odciążą Cię w...

Akcesoria do systemu Flexalen

Oferujemy wszystkie niezbędne komponenty/części do szybkiej i prawidłowej instalacji naszego systemu rur preizolowanych Flexalen. Oferujemy kompletny system wraz z szeroką gamą akcesoriów...

Narzędzia Flexalen

Wydajność systemów rurowych do ogrzewania, chłodzenia lub wody pitnej zależy w dużej mierze od prawidłowego montażu. Istotną częścią tego procesu jest użycie...

Izabela Podjacka
Izabela Podjacka

Kierownik Projektów Flexalen

Zapytaj naszego eksperta

Wiadomości

13 marca, 2024 in Projekty

Przekształcanie instalacji (prefabrykowanych) za pomocą rozwiązania izolacyjnego Thermaflex

Opinia klienta - ERA Montage 07 lutego 2024 r.Firma Era Montage Service BV z siedzibą w Almelo w Holandii stanęła przed różnymi wyzwaniami podczas produkcji prefabrykowanych skidów, a jednym z…
Czytaj więcej
12 grudnia, 2023 in Wiadomości

Skuteczna ochrona systemów wodno-kanalizacyjnych przed zamarzaniem

W Polsce, w zależności od obszaru, strefy przemarzania sięgają do głębokości od 0,8 do 1,4 metra. Stąd ochrona infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przed zamarzaniem dotyczy zarówno instalacji pod ziemią, powyżej…
Czytaj więcej