Skip to main content
search

Gemeenschappelijk biogas op de boerderij Moulin Guérin

La Chapelle d’Andaine, Frankrijk
????
2,5 dagen duur
10.500 ton substraat om biogasinstallatie jaarlijks te bevoorraden
138 huizen capaciteit voor groene, betaalbare energievoorziening
1.695 ton minder CO2
4 jaar potentiële terugverdientijd en 2 gecreëerde vaste banen
250 kWh elektriciteit en 260 kWh warmte dagelijks geproduceerd door WKK-installatie
6.000 l fossiele brandstoffen bespaard per jaar, gelijk aan

Circulariteit op zijn best

Het kleine stadje la Chapelle d’Andaine (1500 inwoners) ligt in het hart van de Normandie-Maine natuur en herbergt een zeer ingenieuze melkboerderij. De boerderij Moulin Guérin, die al sinds 1986 wordt gerund door de familie Sidler, telt 100 koeien en produceert melk voor de beroemde Camembert-kaasproductie. Omdat de melkprijzen de laatste jaren sterk daalden, besloot de familie Sidler de boerderij te versterken door de activiteiten te diversifiëren. Om een duurzame en goedkope lokale warmteleverancier te worden, volgde een biogasinstallatieproject met Thermaflex.

In Frankrijk groeit de biogasmarkt snel. Methanatie, het proces waarbij organisch afval wordt gerecycled, wordt algemeen erkend om zijn potentieel. Methaneringsprojecten zoals Moulin Guérin worden gesubsidieerd door de Franse overheidsinstantie ADEME, de regio en de Europese Unie. Maar wat zijn de voordelen van dit proces voor de plattelandsgemeenschappen? Een diepe duik in het Moulin Guérin-project onthult een sterke toegevoegde waarde voor de hele lokale gemeenschap, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak.

Doelen

Het primaire doel van de biogasinstallatie was om betaalbare elektriciteit en warmte te produceren in een WKK-installatie, met minimaal onderhoud om een stabiele toevoer voor alle gebruikers te garanderen. De installatie van de familie Sidler produceert 250 kWh elektriciteit per dag, die rechtstreeks aan het elektriciteitsnet wordt verkocht. Jaarlijks komt dat neer op 2.190 MWh, genoeg om 138 huishoudens van stroom te voorzien.

Van de 2.300 MWh warmte die jaarlijks wordt geproduceerd, loopt 90% via een verwarmingsnetwerk, terwijl de overige 10% wordt gebruikt om de vergisters van de biogasinstallatie te verwarmen. Deze warmte moest zowel de zuivelfabriek, de boerderij als de naburige huizen van warmte voorzien.

Berekend op basis van alleen de elektrische energie, wordt de biomassacentrale in 7 jaar terugverdiend. In combinatie met de warmte kan dat worden teruggebracht tot 4. Omdat de gemeenschap hoopt nog vele jaren te kunnen profiteren van deze belangrijke aanwinst, was het belangrijk om een warmtenet met hoge, stabiele en duurzame prestaties te garanderen.

Details

Lokaal afvalbeheer
Jaarlijks is er 10.500 ton substraat (mest en organisch materiaal) nodig om de fabriek draaiende te houden. Dat is iets meer dan 28 ton per dag! De kudde van Moulin Guérin levert zelf al 5.500 ton mest per jaar, bovenop de 5.000 ton die de lokale boeren leveren. Hierdoor kunnen ze lange reizen naar afvalverwerkingslocaties of dure faciliteiten op hun eigen boerderij vermijden – wat tijd en geld bespaart, maar ook CO2-uitstoot. Bovendien mogen ze zich ontdoen van al het organisch materiaal dat ze maar willen.

Voordeel voor iedereen
Door mest naar de biogasinstallatie te brengen, hebben de boeren recht op een gelijkwaardige hoeveelheid digestaat – het residu dat overblijft na het methanatieproces. Dankzij de afbraak van koolstof tijdens de vergisting worden mineralen gevormd die de bemestende kracht van het digestaat zeer superieur maken. Hierdoor wordt de behoefte aan chemische meststoffen gehalveerd, waardoor de boerderijen kunnen overschakelen op biologische productie. De familie Sidler kan haar fabriek non-stop laten draaien, de lokale boeren voegen waarde toe aan hun bedrijf en de consument kan genieten van gezonde producten.

Tussengewassen om het milieu te (her)dienen
Het gebruik van organisch materiaal garandeert een hogere bodemkwaliteit doordat constant ploegen en chemische meststoffen niet nodig zijn. Dit levert 2 grote voordelen op: Economisch gezien kunnen de mechanisatiekosten met 20% tot 40% worden verlaagd, in combinatie met een hogere gewasproductie. Ecologisch gezien worden de gewassen op een veel duurzamere manier geteeld met betrekking tot land en milieu, vooral gezien de lagere behoefte aan herbiciden, fungiciden en pesticiden.

Wat is nu precies het verband met de biogasinstallatie van de boerderij? Vergeet niet dat organisch afval geen directe toegevoegde waarde heeft voor de consument of de kudde. Ze worden daarom beschouwd als waardeloos afval, meestal op kosten van de boer. In combinatie met mest biedt het de boerderij van Moulin Guérin echter interessante afzetmogelijkheden voor hun energieproductie, terwijl de lokale boeren waarde kunnen toevoegen door hun anders waardeloze afval kwijt te raken.

Resultaten

Flexalen beantwoordde die uitdaging perfect en zorgde voor betaalbare en probleemloze energie voor de Sidler boerderij en haar buren, tot op de dag van vandaag en nog tientallen jaren in de toekomst. Alleen al voor de 2 huizen wordt er jaarlijks 6000 liter stookolie bespaard, waardoor er bijna 30 ton minder CO2 wordt uitgestoten. Berekend op basis van alleen de elektrische energie, wordt de biomassacentrale in 7 jaar terugverdiend. In combinatie met de warmte kan dat worden teruggebracht tot 4. Door het verzorgen van de fabriek en de nieuwe gediversifieerde activiteiten, heeft de boerderij ook gezorgd voor werkgelegenheid voor 2 inwoners van de regio.

Dankzij de flexibiliteit van het systeem en de homogene lasbaarheid met elektrolasmelting, werd de volledige installatie, uitgevoerd door DTI, gerealiseerd in slechts 2,5 dag. In een mum van tijd genieten de Sidler boerderij en haar gemeenschap van duurzaam, maar betaalbaar comfort van een Cradle to Cradle Certified™ Silver oplossing, terwijl het ecologisch kapitaal voor toekomstige generaties wordt veiliggesteld.

Organisaties

DTI – Gecertificeerd installateur

Novatech – Leverancier van biogasinstallaties

Extra info

Neem voor meer informatie contact op met Karin Sidler (k.sidler@novatechgbmh.com)

Neem contact met ons op

Dit vind je misschien ook leuk

Thermaflex maakt koolstofvrije koeling mogelijk voor Soneva Secret

Read more >>

Flexalen gespecificeerd voor hoogste gebouw in Benelux

Read more >>

Verwarmingsoplossingen verbeteren – Zinzia Psychiatrisch Zorgcentrum

Read more >>

Warmte- en koelnetwerken

Thermaflex en Veolia (voormalig Dalkia) in Roemenië

Read more >>

BouwBouw

Ziekenhuis Iberoaméricana

Read more >>

HVAC/R

Supermarkt Carulla

Read more >>

Warmte- en koelnetwerkenAndereWarmte- en koelnetwerken

Aansluiting residentiële warmtepomp

Read more >>

Warmte- en koelnetwerken

Biogas op de boerderij Moulin Guérin

Read more >>

Warmte- en koelnetwerken

Zeewater voor temperatuurregeling in Cavalaire-sur-Mer

Read more >>

Warmte- en koelnetwerken

Kathedraal van Quimper

Read more >>

Warmte- en koelnetwerken

Kasteel Topacz in Polen

Read more >>

Warmte- en koelnetwerkenWarmte- en koelnetwerken

Warmtenet Hengelo

Read more >>

Warmte- en koelnetwerkenWarmte- en koelnetwerken

Huisvesting van het ministerie van Defensie in Edirne, Turkije

Read more >>

HVAC/R

Stadsbrouwerij Jongens van de Wit

Read more >>

HVAC/R

Showroom Mercedes-Benz in Sosnowiec

Read more >>

HVAC/R

Data Center 2.0

Read more >>

Warmte- en koelnetwerken

Het hoofdkantoor van Amager Bank in Kopenhagen koel houden

Read more >>

    Neem contact met ons op