Skip to main content
search

Biogaz komunalny na farmie Moulin Guérin

La Chapelle d’Andaine, Francja
Flexalen 600
Czas trwania 2,5 dnia
10 500 ton substratu do zasilania biogazowni rocznie
138 domów zapewniających dostawy zielonej energii po przystępnych cenach
Redukcja emisji CO2 o 1 695 ton
4 lata potencjalnego czasu zwrotu i utworzenie 2 stałych miejsc pracy
250 kWh energii elektrycznej i 260 kWh ciepła produkowanego codziennie w elektrociepłowni
6 000 l zaoszczędzonych paliw kopalnych rocznie, co odpowiada

Cyrkularność w najlepszym wydaniu

Położone w samym sercu naturalnego regionu Normandie-Maine, małe miasteczko la Chapelle d’Andaine (1500 mieszkańców) jest gospodarzem bardzo pomysłowej farmy mlecznej. Prowadzona przez rodzinę Sidler już od 1986 roku farma Moulin Guérin, licząca 100 krów, produkuje mleko do produkcji słynnego sera Camembert. W obliczu znacznego spadku cen mleka w ostatnich latach, rodzina Sidler postanowiła wzmocnić gospodarstwo poprzez dywersyfikację działalności. Dążąc do stania się zrównoważonym i tanim lokalnym dostawcą ciepła, razem z Thermaflex zrealizowano projekt biogazowni.

We Francji rynek biogazu szybko się rozwija. Metanizacja, czyli proces recyklingu odpadów organicznych, jest powszechnie znana ze swojego potencjału. Projekty metanizacji, takie jak Moulin Guérin, są dotowane przez francuski podmiot publiczny ADEME, region oraz Unię Europejską. Ale jakie są zalety tego procesu dla społeczności wiejskich? Dogłębna analiza projektu Moulin Guérin ujawnia dużą wartość dodaną dla całej lokalnej społeczności, zarówno na poziomie społecznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Cele

Głównym celem biogazowni było wytwarzanie niedrogiej energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni, przy minimalnej konserwacji, aby zapewnić stabilne dostawy dla wszystkich użytkowników. Zakład rodziny Sidler produkuje 250 kWh energii elektrycznej dziennie, która jest sprzedawana bezpośrednio do sieci. Rocznie daje to 2 190 MWh, co wystarcza do zasilenia 138 gospodarstw domowych.

Z 2300 MWh ciepła produkowanego każdego roku, 90% przepływa przez sieć ciepłowniczą, podczas gdy pozostałe 10% jest wykorzystywane do ogrzewania komór fermentacyjnych biogazowni. Ciepło to miało zasilać zarówno mleczarnię, gospodarstwo, jak i sąsiednie domy.

Obliczając tylko na podstawie energii elektrycznej, elektrownia na biomasę zwróci się w ciągu 7 lat. W połączeniu z ciepłem, czas ten może zostać skrócony do 4 lat. Ponieważ społeczność ma nadzieję korzystać z tego ważnego zasobu przez wiele lat, kluczowe znaczenie miało zapewnienie sieci ciepłowniczej o wysokiej, stabilnej i zrównoważonej wydajności.

Szczegóły

Lokalna gospodarka odpadami
Rocznie potrzeba 10 500 ton substratu (obornika i materii organicznej), aby zakład mógł nieprzerwanie pracować. To nieco ponad 28 ton dziennie! Samo stado Moulin Guérin dostarcza już 5 500 ton obornika rocznie, oprócz tego 5 000 ton dostarczanych jest przez lokalnych rolników. Pozwala im to uniknąć długich podróży do składowisk odpadów lub kosztownych obiektów we własnym gospodarstwie – oszczędzają czas, pieniądze, ale także ograniczają emisję CO2. Co więcej, mogą oni pozbywać się dowolnej materii organicznej.

Korzyści dla wszystkich
Dostarczając obornik do biogazowni, rolnicy są uprawnieni do odbioru równoważnej ilości pofermentu – pozostałości po procesie metanizacji. Dzięki degradacji węgla w procesie fermentacji powstają minerały, które sprawiają, że poferment ma doskonałe właściwości nawozowe. Dzięki temu zapotrzebowanie na nawozy chemiczne zmniejsza się o połowę, umożliwiając gospodarstwom przejście na produkcję biologiczną. Rodzina Sidler może mieć swój zakład działający non-stop, lokalni rolnicy dodają wartość do swojej działalności, a konsumenci mogą cieszyć się zdrowymi produktami.

Uprawy międzyplonowe w służbie środowiska
Wykorzystanie materii organicznej gwarantuje wyższą jakość gleby, zapobiegając konieczności ciągłej orki i stosowania nawozów chemicznych. Przynosi to 2 główne korzyści: Z ekonomicznego punktu widzenia koszty mechanizacji można obniżyć o 20% do 40%, w połączeniu ze wzrostem produkcji roślinnej. Z ekologicznego punktu widzenia uprawy te są znacznie bardziej zrównoważone w odniesieniu do gruntów i środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę mniejsze zapotrzebowanie na herbicydy, fungicydy i pestycydy.

Jaki dokładnie jest związek z biogazownią na farmie? Należy pamiętać, że odpady organiczne nie mają żadnej bezpośredniej wartości dodanej dla konsumenta ani stada. W związku z tym są one uważane za bezwartościowe odpady, za utylizację których koszty ponosi rolnik. Jednak, w połączeniu z obornikiem, odpad organiczny oferuje gospodarstwu Moulin Guérin interesujące możliwości produkcji energii, podczas gdy lokalni rolnicy mogą także utylizowaćswoje odpady.

 Communal biogas at the Moulin Guérin farm

Wyniki

Flexalen doskonale odpowiedział na to wyzwanie, zapewniając niedrogą i bezproblemową energię dla farmy Sidler i jej sąsiadów, funkcjonującą przez dziesięciolecia. Tylko w przypadku 2 domów rocznie oszczędza się 6000 litrów oleju opałowego, co zmniejsza emisję blisko 30 ton CO2. Obliczając tylko na podstawie energii elektrycznej, koszt budowy elektrowni na biomasę zwróci się w ciągu 7 lat. W połączeniu z ciepłem, czas ten może zostać skrócony do 4 lat. Dbając o zakład i nowe, zróżnicowane działania, gospodarstwo zapewniło również zatrudnienie 2 mieszkańcom regionu.

Dzięki elastyczności systemu i jego jednorodnemu zgrzewaniu elektrooporowemu, kompletna instalacja, wykonanaprzez DTI, została zrealizowana w zaledwie 2,5 dnia. W krótkim czasie farma Sidler i jej społeczność cieszyli się zrównoważonym, a jednocześnie przystępnym cenowo komfortem, dzięki rozwiązaniu z certyfikatem Cradle to Cradle Certified™ Silver, jednocześnie zabezpieczając kapitał ekologiczny dla przyszłych pokoleń.

Organizacje

DTI – Certyfikowany instalator

Novatech – dostawca biogazowni

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udziela Karin Sidler (k.sidler@novatechgbmh.com)

Kontakt

Możesz także polubić

Soneva Secret z chłodzeniem bez emisji dwutlenku węgla, dzięki rozwiązaniom od Thermaflex

Read more >>

Budownictwo

Remont mostu Zwierzynieckiego (Zoo)

Read more >>

Budownictwo

Izolacja dla najdłuższego tunelu w Polsce

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Thermaflex i Veolia (dawniej Dalkia) w Rumunii

Read more >>

HVAC/R

Browar miejski Jongens van de Wit

Read more >>

HVAC/R

Salon Mercedes-Benz w Sosnowcu

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Zamek Topacz w Polsce

Read more >>

Budownictwo

Szpital Iberoaméricana

Read more >>

HVAC/R

Data Center 2.0

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Warmtenet Hengelo

Read more >>

Chłodzenie w siedzibie głównej Amager Bank w Kopenhadze

Read more >>

Biogaz komunalny w gospodarstwie Moulin Guérin

Read more >>

HVAC/R

Supermarket Carulla

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Podłączenie pompy ciepła do budynków mieszkalnych

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Woda morska do regulacji temperatury w Cavalaire-sur-Mer

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Katedra w Quimper

Read more >>

Sieci grzewcze i chłodzące

Budynek Ministerstwa Obrony w Edirne, Turcja

Read more >>

    Kontakt