Skip to main content
search

Biogas på Moulin Guérin gården

La Chapelle d’Andaine, Frankrig
Flexalen 600
2,5 dages varighed
10.500 tons substrat til forsyning af biogasanlæg årligt
138 huse leveret med en grøn energiforsyning til rimelige priser
1,695 tons CO2 sparet
4 års potentiel tilbagebetalingstid og 2 faste jobs skabt
250 kWh elektricitet og 260 kWh varme, produceret daglift fra kraftvarmeværket
6,000 l fossile brændstoffer sparet årligt, svarende til:

Cirkularitet på sit fineste

Beliggende i hjertet af Normandiet – Maine Natural, er den lille by la Chapelle d’Andaine (1500 indbyggere) vært for en flot mælke gård. Drevet af familien Sidler siden 1986. Moulin Guérin gården har 100 køer som producere mælk til den berømte Caenbert ost. Et fald i mælkepriserne over de seneste år, besluttede familien Sidler at styrke gården, ved at sprede sine aktiviteter. Og søgte efter at blive en bæredygtig og billig varme leverandør med et biogasanlæg projekt sammen med Thermaflex.

I Frankrig er biogas markedet, i hastig udvikling. Metaniserer processen med genbrug af organisk affald er anderkendt for sit store potentiale. Projektet som Moulin Guérin, er subsidieret af den franske offentlige enhed ADEME region samt Den Europæiske Union. Men hvad er fordelene ved denne proces for land distrikterne? Et kig på Moulin Guérin projektet viser en stærk merværdi for hele lokalsamfundet både på sociale, økonomiske og økologiske niveauer.

Mål

Det primære mål med biogasanlægget var at producere overkommelige el og varme i et kraftvarmeværk, ved minimal vedligeholdelse for at sikre en stabil forsyning til alle brugere. Familien Sidler værk producerer 250 kWh elektricitet om dagen, som sælges direkte til nettet. Årligt er det 2190 mWh, og nok til at forsyne 138 husstande.

Fra de 2300 MWh varme, der produceres hvert år, ville 90 % løbe igennem et fjernvarmenet, men de sidste 10 % anvendes til at opvarme rådnetankene i biogasanlægget. Denne vare skulle forsyne både majeriet, gården g de omkringliggende huse.

Udregnet efter ellen alene vil biogasanlægget være tilbagebetalt på 7 år. Kombineret med varmen, kan det reduceres til kun 4 år. Samfundet håber på at kunne drage fordel af dette vigtige aktiv i mange år fremover og at sikre et varmenetværk med en høj, stabil og bæredygtig ydeevne var nøglen.

Oplysninger

Lokal affaldshåndtering
Årligt er 10.500 tons substrat (gylle og organisk stof) en nødvendighed for løbende at hold anlægget kørende. Det er lidt over 28 tons om dagen! Moulin Guérin leverer selv 5.500 tons gødning om året, foruden de 5.000 tons der leveres af de lokale landmænd. Det giver mulighed for undgå lange rejser til lossepladsen eller dyre faciliteter på deres egen gård og spare tid, penge og CO2. Oven i det kan de selv disponere over det organiske stof, de vælger at bruge,

Fordele for alle
Ved at bringe gylle til biogasanlægget, kan landmændene tage et tilsvarende mængde af fermentets rester der er til overs fra processen. Behovet for kunstgødning er halveret, så gårdene kan skifte til biogas produktion. Familien Sidler kan have sin fabrik kørende non-stop, de lokale landmænd tilfører værdi til deres forretning mens forbrugeren kan nyde sunde produkter.

Samdyrktning for at skåne miljøet
Brugen af organiske stoffer, garanterer højere jordkvalitet ved at forhindre behovet for konstant pløjning og kunstgødning. Dette bringer to store fordele: økonomisk, kan mekanisering kære omkostningerne med 20 % til 40 %, kombineret med en stigning i produktionen af afgrøder. Afgrøderne dyrkes på en langt mere bæredygtig måde med hensyn til jord og miljø, især på grund af det lave behov for herbicider, fungicider og pestocider.

Hvor er linket til gårdens biogasanlæg? Husk at organisk affald ikke har nogen direkte merværdi for forbrugeren. De anses derfor som værdiløst affald, som regel til som en omkostning for landmændene. Men når de kombineres med gødning, tilbyder det Moulin Guérin gården interessante afsætningsmuligheder for deres energiproduktion, mens de lokale landmænd kan tilføre værdi ved at bortskaffe deres eller værdiløse affald.

 Communal biogas at the Moulin Guérin farm

Resultater

Flexalen passede perfekt til denne udfordring og kunne sikre overkommelig og hovepine fri energi til Sidler gården og naboerne til mange år ud i fremtiden. For bare 2 af husene spares der 6,000L fyringsolie årligt, dette er tæt på 30 tons CO2-emissioner. Beregnet kun ud fra den el, vil biogasanlægget være tilbagebetalt på 7 år og kombineret med varmen, kan det reduceres til kun 4 år. Ved at tage sig af anlægget og de nye diversificerede aktiviteter, har gården også sikret beskæftigelse til 2 indbyggere fra regionen.

Takket være systemets fleksibilitet og dets homogene svejsbarhed med elektrosvejsning, komplet installation, der blev udført af DTI, blev projektet realiseret på kun 2,5 dage. På ingen tid kunne Sidler gården og dens samfund, nyde bæredygtig og billig energi fra en Cradle til Cradle Certified™ Sølv løsning og samtidig sikre økologisk kapital til kommende generationer.

Organisationer

DTI – Certificeret installatør

Novatech – leverandør af biogasanlæg

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger, kontakt Karin Sidler (k.sidler@novatechgbmh.com)

Kontakt os

Du vil måske også synes om

Økolandsbyen Permatopia udruller en bæredygtig fremtid med Flexalen®

Read more >>

Thermaflex muliggør kulstoffri køling til Soneva Secret

Read more >>

Konstruktion

Renovering af Zwierzyniecki-broen (Zoo)

Read more >>

Udnyttelse af overskudsvarmen fra Bigadan i Horsens

Read more >>

Konstruktion

Insulation for Poland’s Longest Tunnel

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Thermaflex og Veolia (tidligere Dalkia) i Rumænien

Read more >>

HVAC/R

Byens bryggeri Jongens van de Wit

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Forsvarsministeriet i Edirne, Tyrkiet

Read more >>

HVAC/R

Showroom Mercedes-Benz i Sosnowiec

Read more >>

HVAC/R

Carulla Supermarked

Read more >>

KonstruktionKonstruktion

Iberoaméricana Hospital

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Havvand til temperaturkontrol i Cavalaire-sur-Mer

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Biogas på Moulin Guérin gården

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Quimper domkirke

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Tilslutning af varmepumpe til boliger

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Amagerbankens hovedkontor i København holder hovedet koldt

Read more >>

HVAC/R

Data Center 2.0

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Slottet Topacz i Polen

Read more >>

Varme- og køleanlæg

Fjernvarmenet Hengelo

Read more >>

    Kontakt os