Skip to main content
search

Veri koruma ve çerez politikası

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olacağına dair gezinmesi kolay bir genel bakış sağlayacaktır. “Kişisel veriler” terimi, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri kapsar. Veri koruma konusu hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen bu kopyanın altına eklediğimiz Veri Koruma Beyanımıza bakın.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Çerez tercihlerini değiştirme” /]

1 Veri korumaya genel bakış

1.1 Bu web sitesinde veri kaydı

İşbu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri işbu web sitesindeki “Künye” bölümünde bulunan web sitesinin operatörü tarafından işlenir.

1.2 Verilerinizi nasıl kaydediyoruz?

Verilerinizi bizimle paylaşmanızın bir sonucu olarak topluyoruz. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.
Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya web sitesi ziyaretiniz sırasında kaydedilmesine izin vermenizden sonra kaydedilecektir. Bu veriler temel olarak teknik bilgilerden oluşur (ör. web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişildiği zaman). Bu bilgiler, işbu web sitesine eriştiğinizde otomatik olarak kaydedilir.

1.3 Verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Bilgilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sağlanmasını garanti etmek için oluşturulur. Diğer veriler kullanıcı kalıplarınızı analiz etmek için kullanılabilir.

1.4 Bilgilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında, bu tür açıklamalar için bir ücret ödemek zorunda kalmadan istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye izin verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır, bu da gelecekteki tüm veri işlemeyi etkileyecektir. Ayrıca, verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
Bu veya veri koruma ile ilgili diğer konular hakkında sorularınız varsa, lütfen bu web sitesindeki “Künye” bölümünde açıklanan adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

1.5 Analiz araçları ve üçüncü taraflarca sağlanan araçlar

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarama modellerinizin istatistiksel olarak analiz edilme olasılığı vardır. Bu tür analizler öncelikle analiz programları olarak adlandırdığımız programlarla gerçekleştirilir.
Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki Veri Koruma Beyanımıza başvurun.

2 Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

2.1 Harici Barındırma

İşbu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcı (host) tarafından barındırılmaktadır. İşbu web sitesinde toplanan kişisel veriler ev sahibinin sunucularında saklanır. Bunlar, IP adresleri, iletişim talepleri, meta veriler ve iletişimler, sözleşme bilgileri, iletişim bilgileri, isimler, web sayfası erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
Ana bilgisayar, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b) ve çevrimiçi hizmetlerimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f).
Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Veri işleme sözleşmesinin imzalanması
Veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlemeyi garanti etmek için, ev sahibimizle bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3 Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

3.1 Veri koruma

Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi gizli bilgiler olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu Veri Koruma Beyanına uygun olarak ele alıyoruz.
İşbu web sitesini her kullandığınızda, çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerden oluşur. İşbu Veri Koruma Beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri hangi amaçlarla kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.
Bu vesileyle, verilerin İnternet üzerinden (yani e-posta iletişimleri yoluyla) iletilmesinin güvenlik açıklarına açık olabileceğini size bildiririz. Verileri üçüncü taraf erişimine karşı tamamen korumak mümkün değildir.

 

3.2 Sorumlu taraf hakkında bilgi

İşbu web sitesindeki veri işleme denetleyicisi:

Thermaflex Uluslararası Holding b.v.
Veerweg 1
5145 NS Waalwijk
The Netherlands
E: international@thermaflex.com

3.3 Verilerin işlenmesine ilişkin izninizin iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri yalnızca açık izninize tabi olarak mümkündür. Ayrıca bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durum, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri toplamanın yasallığına halel getirmeyecektir.

3.4 Özel durumlarda verilerin toplanmasına itiraz etme hakkı; doğrudan reklama itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

Verilerin GDPR madde 6 lit 1 E veya F’ye dayanarak işlenmesi durumunda kişisel verilerinizin işlenmesine, özel durumunuzdan kaynaklanan gerekçelere dayanarak istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı her türlü profilleme için de geçerlidir. Herhangi bir veri işlemenin dayandığı yasal temeli belirlemek için lütfen bu veri koruma beyanına başvurun. Bir itirazda bulunursanız, verilerinizin işlenmesi için çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan zorlayıcı korumaya değer gerekçeler sunma konumunda değilsek veya işlemenin amacı yasal hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulması değilse (GDPR madde 21 fıkra 1 uyarınca itiraz), etkilenen kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.
Kişisel verileriniz doğrudan reklam yapmak amacıyla işleniyorsa, etkilenen kişisel verilerinizin bu tür reklamlar amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz etmeniz halinde, kişisel verileriniz daha sonra doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR madde 21 fıkra 2 uyarınca itiraz).

3.5 Yetkili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu üye devletteki bir denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, yasal başvuru yolları olarak mevcut olan diğer idari veya mahkeme işlemlerinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.6 Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için otomatik olarak işlediğimiz tüm verileri size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim etmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep etmeniz halinde, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

3.7 SSL ve/veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz satın alma siparişleri veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, bu web sitesi bir SSL veya TLS şifreleme programı kullanmaktadır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişip değişmediğini kontrol ederek ve ayrıca tarayıcı satırındaki kilit simgesinin görünümünden anlayabilirsiniz.
SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

3.8 Veriler hakkında bilgilendirme, düzeltme ve silme

Yürürlükteki yasal hükümler kapsamında, arşivlenen kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ile verilerinizin işlenme amacı hakkında istediğiniz zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahip olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa, lütfen “Künye” bölümünde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

3.9 İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak kısıtlamalar getirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, istediğiniz zaman “Künye” bölümünde verilen adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
Tarafımızca arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, bu iddiayı doğrulamak için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmişse/gerçekleştiriliyorsa, bu verilerin ortadan kaldırılmasını talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz vardır.
Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ve yasal haklarınızı kullanmak, savunmak veya talep etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
GDPR Madde 21 fıkra 1 uyarınca bir itirazda bulunduysanız sizin haklarınız ve bizim haklarımızın birbirlerine karşı tartılması gerekecektir. Kimin çıkarlarının üstün geldiği belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – arşivlenmeleri hariç – yalnızca sizin izninize tabi olarak veya yasal hakları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin haklarını korumak için veya Avrupa Birliği veya AB üyesi bir devlet tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

3.10 İstenmeyen e-postaların reddedilmesi

“Kanunen Gerekli Bilgiler” bölümünde verilmesi gereken zorunlu bilgilerle bağlantılı olarak yayınlanan iletişim bilgilerinin, açıkça talep etmediğimiz tanıtım ve bilgilendirme materyallerinin tarafımıza gönderilmesi için kullanılmasına itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri, örneğin SPAM mesajları yoluyla istenmeyen promosyon bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4 İşbu web sitesindeki verilerin kaydedilmesi

4.1 Çerezler

Web sitelerimiz ve sayfalarımız, sektörün “çerezler” olarak adlandırdığı şeyi kullanır. Çerezler, cihazınıza herhangi bir zarar vermeyen küçük metin dosyalarıdır. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak saklanır (oturum çerezleri) ya da cihazınızda kalıcı olarak arşivlenir (kalıcı çerezler). Oturum çerezleri, ziyaretinizi sonlandırdığınızda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları aktif olarak silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak ortadan kaldırılana kadar cihazınızda arşivlenmiş olarak kalır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf çerezlerinin cihazınızda saklanması mümkündür (üçüncü taraf çerezleri). Bu çerezler, sizin veya bizim üçüncü tarafça sunulan belirli hizmetlerden yararlanmamızı sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Çerezlerin yokluğunda belirli web sitesi işlevleri çalışmayacağından (örneğin alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi) birçok çerez teknik olarak gereklidir. Diğer çerezlerin amacı, kullanıcı modellerinin analizi veya promosyon mesajlarının görüntülenmesi olabilir.

Elektronik iletişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan (gerekli çerezler) veya kullanmak istediğiniz belirli işlevlerin sağlanması için gerekli olan (işlevsel çerezler, örneğin alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesinin optimizasyonu için gerekli olan çerezler (örneğin web izleyicisi hakkında ölçülebilir bilgiler sağlayan çerezler), farklı bir yasal dayanak belirtilmediği sürece GDPR Madde 6 6. bölüm fıkra 1 uyarınca saklanır. Web sitesinin operatörü, operatörün hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulmasını sağlamak için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin saklanması için onayınız talep edilmişse, ilgili çerezler yalnızca alınan onay temelinde saklanır (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a); bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezler yerleştirildiğinde size bildirilecek şekilde ayarlama ve çerezlerin yalnızca belirli durumlarda kabul edilmesine izin verme seçeneğiniz vardır. Ayrıca, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir veya tarayıcı kapandığında çerezlerin otomatik olarak silinmesi için silme işlevini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, işbu web sitesinin işlevleri sınırlı olabilir.

Üçüncü taraf çerezlerinin kullanılması veya çerezlerin analitik amaçlarla kullanılması durumunda, bu Veri Koruma Politikası ile bağlantılı olarak sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve varsa onayınızı isteyeceğiz.

 

4.2 Sunucu günlük dosyaları

Bu web sitesinin ve sayfalarının sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bilgiler şunlardan oluşmaktadır:

  • Kullanılan tarayıcının türü ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu sorgusunun zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir. Bu veriler GDPR Madde 6 fıkra 1 f’ye dayanarak kaydedilir. Web sitesinin operatörü, operatörün web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde gösterilmesi ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir. Bunu başarmak için sunucunun günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

 

4.3 İletişim formu

İletişim formumuz aracılığıyla bize soru gönderirseniz, iletişim formunda sağlanan bilgiler ve burada sağlanan iletişim bilgileri, sorunuzu ele almak ve başka sorularımız olması durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu bilgileri sizin izniniz olmadan paylaşmayacağız.

Talebiniz bir sözleşmenin yürütülmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması durumunda, bu verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 fıkra 1 b’ye dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda işleme, bize yöneltilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f) veya talep edilmişse sizin onayınıza (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a) dayanmaktadır.

İletişim formuna girdiğiniz bilgiler, siz bizden verileri silmemizi isteyene, verilerin arşivlenmesine verdiğiniz izni iptal edene kadar veya bilgilerin arşivlenme amacı ortadan kalkana kadar (örneğin, sorunuza verdiğimiz yanıtı tamamladıktan sonra) bizde kalacaktır. Bu, özellikle saklama süreleri gibi zorunlu yasal hükümlere halel getirmeyecektir.

 

4.4 E-posta, telefon veya faks yoluyla talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmıyoruz.

Sorunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, bu veriler GDPR Madde 6 fıkra 1 bent b dayanarak işlenmektedir. Diğer tüm durumlarda veriler, bize iletilen soruların etkili bir şekilde ele alınmasına yönelik meşru menfaatimiz temelinde (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f) veya alınmışsa onayınız temelinde (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a) işlenir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı sona erene kadar (örn. talebinizin tamamlanmasından sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

5 Analiz araçları ve reklamcılık

5.1 Google Analytics

İşbu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.
Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranış kalıplarını analiz etmesini sağlar. Bu amaçla, web sitesi operatörü erişilen sayfalar, sayfada geçirilen süre, kullanılan işletim sistemi ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanıcı verilerini alır. Google bu verileri ilgili kullanıcıya veya kullanıcının cihazına tahsis edilen bir profilde birleştirebilir.
Google Analytics, kullanıcı davranış kalıplarını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından kaydedilen web sitesi kullanım bilgileri, kural olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada saklanır.
Bu analiz aracı GDPR Madde 6 bölüm 6 fıkra 1 temelinde kullanılır. Bu web sitesinin operatörü, hem çevrimiçi olarak sunulan hizmetleri hem de operatörün reklam faaliyetlerini optimize etmek için kullanıcı modellerinin analizinde meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir anlaşma talep edilmişse (örneğin çerezlerin saklanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca GDPR Madde 6 fıkra 1 bent a temelinde gerçekleşir; anlaşma herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

5.2 IP anonimleştirme

İşbu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Amerika Birleşik Devletleri’ne iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesi’ni onaylayan diğer ülkelerde kısaltılacaktır. Tam IP adresi Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularından birine iletilecek ve orada yalnızca istisnai durumlarda kısaltılacaktır. İşbu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve işbu web sitesinin operatörüne web sitesinin ve İnternet’in kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için bu web sitesini kullanımınızı analiz etmek için kullanacaktır. Tarayıcınızdan Google Analytics ile bağlantılı olarak iletilen IP adresi, Google’ın elindeki diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

5.3 Leadinfo

Web sitemizin B2B kullanımını ölçmek için Leadinfo B.V., Rotterdam, Hollanda tarafından sağlanan bir potansiyel müşteri oluşturma hizmeti olan Leadinfo’yu kullanıyoruz. Araç, şirketlerin IP adreslerine dayalı olarak web sitemize yaptıkları ziyaretleri tanır ve bize şirket adları veya adresleri gibi kamuya açık ilgili bilgileri gösterir. Buna ek olarak, Leadinfo, ziyaretçilerimizin web sitemizi nasıl kullandıkları konusunda şeffaflık sağlamak için iki birinci taraf çerezi yerleştirir ve araç, IP adreslerini şirketlerle ilişkilendirmek ve hizmetlerini geliştirmek için sağlanan form girdilerinden (örneğin “leadinfo.com”) alan adlarını işler. Daha fazla bilgi için lütfen www.leadinfo.com adresini ziyaret edin. Bu sayfada: www.leadinfo.com/en/opt-out devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Vazgeçmeniz durumunda verileriniz artık Leadinfo tarafından kullanılmayacaktır.”

5.4 Tarayıcı Eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından kaydedilmesini ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en adresindeki Google’ın Veri Gizliliği Beyanına bakın.

5.5 Sözleşme verilerinin işlenmesi

Google ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma kurumlarının katı hükümlerini sonuna kadar uyguluyoruz.

5.6 Sözleşme verilerinin işlenmesi

Google tarafından çerezlere, kullanıcı kimliklerine veya reklam kimliklerine (örn. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı olarak saklanan kullanıcı veya olay düzeyindeki veriler 14 ay sonra anonimleştirilecek veya silinecektir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6 Haber Bülteni

6.1 Bülten verileri

Bu web sitesinde sunulan haber bültenine abone olmak isterseniz, sizden bir e-posta adresinin yanı sıra, sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamıza ve haber bülteninin alınmasına izin vermenize olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız olacaktır. Başka hiçbir veri toplanmayacak veya sadece gönüllülük esasına göre toplanacaktır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgilerin gönderilmesi için kullanacağız ve bu verileri herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.
Haber bülteni abonelik formuna girilen bilgilerin işlenmesi yalnızca sizin rızanız temelinde gerçekleşecektir (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a). Verilerin arşivlenmesine, e-posta adresine ve bu bilgilerin haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına verdiğiniz onayı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “Aboneliği İptal Et” bağlantısına tıklayarak iptal edebilirsiniz. Bu durum, bugüne kadar gerçekleşmiş olan veri işleme işlemlerinin hukuka uygunluğuna halel getirmeyecektir.
Haber bültenine abone olmak amacıyla bize bırakılan veriler, siz haber bülteni veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Bizde başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez.
Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 fıkra f anlamında meşru menfaat). Kara listedeki saklama süresi belirsizdir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

6.2 Mailchimp

Bu web sitesi, haber bültenlerini göndermek için MailChimp’in hizmetlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD’dir.
MailChimp, diğer şeylerin yanı sıra, haber bültenlerinin gönderilmesini düzenlemek ve analiz etmek için kullanılabilen bir hizmettir. Bir haber bültenine abone olmak amacıyla veri girdiğinizde (örneğin e-posta adresiniz), bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki MailChimp sunucularında saklanır.
MailChimp, “EU-US-Privacy-Shield” ile uyumlu bir sertifikaya sahiptir. “Gizlilik Kalkanı”, Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında imzalanan ve ABD’de Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını garanti altına almayı amaçlayan bir sözleşmedir.
MailChimp aracının yardımıyla, haber bülteni kampanyalarımızın performansını analiz edebiliyoruz. MailChimp aracı aracılığıyla gönderilen bir e-postayı açarsanız, e-postaya entegre edilmiş bir dosya (web işaretçisi olarak adlandırılır) MailChimp’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularına bağlanır. Sonuç olarak, bir haber bülteni mesajının açılıp açılmadığı ve alıcının muhtemelen hangi bağlantılara tıkladığı belirlenebilir. O sırada teknik bilgiler de kaydedilir (örneğin erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). Bu bilgiler ilgili bülten alıcısına tahsis edilemez. Bunların tek amacı haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizlerini gerçekleştirmektir. Bu tür analizlerin sonuçları, gelecekteki haber bültenlerini alıcılarının ilgi alanlarına daha etkili bir şekilde uyarlamak için kullanılabilir.
MailChimp tarafından analiz yapılmasına izin vermek istemiyorsanız, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her bülten mesajında bunu yapabilmeniz için bir bağlantı sunuyoruz. Ayrıca, doğrudan web sitesi üzerinden haber bülteni aboneliğinizi de iptal edebilirsiniz.
Veriler sizin izninize dayalı olarak işlenmektedir (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek verdiğiniz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durum, iptalinizden önce gerçekleşmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığına halel getirmeyecektir.
Haber bültenine abone olmak amacıyla bize bırakılan veriler, siz haber bülteni veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Bizde başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez.
Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 fıkra f anlamında meşru menfaat). Kara listedeki saklama süresi belirsizdir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen MailChimp’in Veri Gizliliği Politikalarına bakınız: https://mailchimp.com/legal/terms/

Veri işleme sözleşmesinin imzalanması
MailChimp ile, MailChimp’in müşterilerimizin verilerini korumayı ve üçüncü taraflarla paylaşmaktan kaçınmayı taahhüt ettiği bir “Veri İşleme Sözleşmesi” imzaladık.

7 Eklenti ve araçlar

7.1 Google Web Yazı Tipleri

Bu web sitesinde kullanılan yazı tiplerinin tek tip olmasını sağlamak için, işbu web sitesi Google tarafından sağlanan Web Yazı Tipleri olarak adlandırılan yazı tiplerini kullanır. Web sitemizdeki bir sayfaya eriştiğinizde, tarayıcınız metin ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükleyecektir.
Bunu yapmak için, kullandığınız tarayıcının Google’ın sunucularıyla bağlantı kurması gerekecektir. Sonuç olarak Google, IP adresinizin bu web sitesine erişmek için kullanıldığını öğrenecektir. Google Web Fonts kullanımı GDPR Madde 6 bölüm fıkra 1 bent f’ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, operatörün web sitesinde yazı tipinin tek tip bir şekilde sunulmasında meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay beyanı alınmışsa (örneğin çerezlerin arşivlenmesine onay), veriler yalnızca GDPR Madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca işlenecektir. Bu tür bir onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Tarayıcınız Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınızda yüklü olan standart bir yazı tipi kullanılacaktır.
Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bağlantıyı takip ediniz: https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’ın Veri Gizliliği Beyannamesine bakınız: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.2 Google Haritalar

İşbu web sitesi bir API aracılığıyla Google Maps haritalama hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.
Google Haritalar özelliklerinin kullanımını etkinleştirmek için IP adresinizin kaydedilmesi gerekir. Kural olarak, bu bilgiler Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularından birine aktarılır ve burada arşivlenir. İşbu web sitesinin operatörünün veri aktarımı üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.
Çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunmak ve web sitemizde açıklanan konumların kolay bulunmasını sağlamak için Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Bu, Madde 6 fıkra 1 bent f’de tanımlandığı üzere meşru bir menfaat teşkil etmektedir. İlgili bir rıza beyanı alınmışsa, veriler yalnızca GDPR Madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca işlenecektir. Bu onay beyanı herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın Veri Gizliliği Beyanını https://policies.google.com/privacy?hl=en adresinden inceleyin.

 

7.3 Google reCAPTCHA

İşbu web sitesinde “Google reCAPTCHA” (bundan sonra “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.
reCAPTCHA’nın amacı, bu web sitesine girilen verilerin (örneğin bir iletişim formuna girilen bilgiler) bir insan kullanıcı tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı sağlandığını belirlemektir. Bunu belirlemek için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını çeşitli parametrelere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi siteye girer girmez otomatik olarak tetiklenir. Bu analiz için reCAPTCHA çeşitli verileri değerlendirir (örneğin IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin sitede geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından başlatılan imleç hareketleri). Bu tür analizler sırasında izlenen veriler Google’a iletilir.
reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analizin yapılmakta olduğu konusunda uyarılmaz.
Veriler GDPR Madde 6 fıkra 1 bent f temelinde saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörü, operatörün web sitelerinin kötü niyetli otomatik casusluğa ve SPAM’a karşı korunmasında meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir rıza beyanı alınmışsa, veriler yalnızca DGDPR Madde 6 fıkra 1 bent a’ya dayalı olarak işlenecektir. Bu tür bir onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılarda yer alan Google Veri Gizliliği Beyanı ve Kullanım Koşullarına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=en ve https://policies.google.com/terms?hl=en.