By clicking "OK" or proceeding on this website, you confirm having read and accepted our cookie policy. More details...

Devletler ve Belediyeler

Enerji ve sürdürülebilir gelişim için kapı açık

Kontrolü elinde bulunduranlar. Devletler ve belediyeler sürdürülebilir enerjiye ve döngüsel ekonomiye geçişte kritik bir role sahiptir. Yerel toplulukları temsil ederken, bu kurumlar hem enerji verimliliği hem de yenilenebilir enerji konularında hızlıca ilerlemeyi sağlayacak büyük ölçekli çözümler sağlayabilmektedirler. Bu entegre çözüm modern (merkezi) enerji sistemlerinin gelişimi anlamına gelir.

Bulunduğunuz pazarı seçin

Yeşilin tüm tonları

Yoksulluğu ve sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmaktan iklim değişikliği ile mücadeleye ve sağlıklı bir ortama kavuşmaya kadar, dünyanın sürdürülebilir ve adil bir gelişim elde etmesi gerekiyorsa, sürdürülebilir enerjiye geçilmesi olmazsa olmazdır. Şehirler küresel enerji talebinin %70'ten fazlasını temsil ettiğinden, enerji politikaları bu hedeflere ulaşmada kritik öneme sahiptir. Yerel yenilenebilir enerji pazarında en son teknolojiye sahip yerel ve özel yatırımların hızlandırılması için altyapı kilit öneme sahiptir.

Zorluklarla hep birlikte mücadele etme

Tek başına yapmak zorunda değiliz. Pek çok yerel ve bölgesel kuruluş bu sorunların üzerine eğilmek için bir araya gelmiştir. Avrupa'da ve hatta ötesinde, Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamında pek çok imza sahibi görevli bulundukları sahada enerji verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma noktasında taahhütlerde bulunmuştur. Böylece, bu kurumlar modern merkezi enerji sistemlerinin uygulanmasının arttırılması konusunda ortaya konan çabaları destekleyip onaylayabilmektedirler.

Şimdi değişim zamanı!

Thermaflex olarak, yıllardır yeniliklere öncülük ediyoruz. Verimlilik, sürdürülebilirlik ve geri kazanım ile ilgili tasarımlarımız maksimum fayda için kaynakların kullanımını minimum düzeye indirmeyi hedeflemektedir. Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz. Bu sistemler sayesinde, bunları proseslerimizde de sağlıyoruz. Hep birlikte, toplumdaki paydaşlar ile işbirliği ve birlikte geliştirme yoluyla, hepimiz için daha iyi bir gelecek elde etme hedefinde çabalayabiliriz.

İletişime geçme talebi

Bu indirilen dokümanı paylaş

Sonuçlar ek olarak
Captcha
Teşekkür ederiz.
Ofisimizle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.