Klikając przycisk "OK", potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowałeś naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych i korzystania z plików "cookies" (ciasteczek) Więcej

My, Thermaflex

W naszej historii zapisały się pionierskie wynalazki.

Nasze przyjazne środowisku procesy, zaprojektowane pod kątem trwałości i przydatności do ponownego użycia wymagają minimalnego wykorzystania zasobów dla maksymalnej korzyści. Ma to ogromne znaczenie dla tych, którzy stosują systemy grzewcze, ciepłej wody santarnej, zimnej wody i systemy chłodzenia.

63a0518d c5fd 4b02 8a0c 292508bab42a

Sieci

Podłączenie do źródła energii cieplnej i jej wykorzystywanie w najbardziej odpowiedzialny sposób wymaga szybkich, trwałych i efektywnych systemów, które muszą odpowiadać lokalnym warunkom, możliwościom i oczekiwaniom. Sieci energetyczne są niezbędne zawsze, gdy energia ma zasilać kilka lokalizacji. 

Inteligentne sieci energetyczne umożliwiają prognozowanie zapotrzebowania w przypadku rozdrobnionego, dużego bądź skomplikowanego popytu na energię. Wymiana istniejących sieci następuje, gdy nie były one tak trwałe jak budynki, które miały obsługiwać. Nie należy umniejszać wartości sieci. Energia odnawialna to kapitał środowiskowy społeczeństwa. Te same sieci różnych interesariuszy (użytkowników bądź producentów energii, dostawców systemów, przedstawicieli grup politycznych, technicznych, środowiskowych oraz innych grup) mogą stworzyć zrównoważone rozwiązania zaspokajające nasze potrzeby energetyczne umożliwiające dotarcie odnawialnej energii cieplnej dowolnego rodzaju do wszystkich grup użytkowników.

Eafef600 9a4b 4331 b0ee 357a823e6098

Rozgałęzienia

Opracowujemy i produkujemy inteligentne rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować proces dystrybucji energii cieplnej. Stosując najnowocześniejsze systemy giętkich i preizolowanych rur oraz prefabrykowanych rozgałęzień, które łączą różne elementy wewnętrzne lub pomiędzy budynkiem i zasobami. Mogą się one znajdować w obszarach mieszkalnych, biurach, hotelach, budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych. 

Zgodnie z naszą misją, którą jest oszczędność energii i dbanie o środowisko, staramy się osiągnąć pełną równowagę ekologiczną. Zawsze poszukujemy wydajnych i odnawialnych materiałów oraz surowców energetycznych, które wykorzystamy w naszych procesach i budynkach. Ułatwiamy także odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie ścinków, odpadów lub zużytych materiałów Thermaflex. Poważnie traktujemy nasze zobowiązania w naszych oddziałach, branży i rynkach.

Deef933b e15c 487f 973f fab656f38fd2

Połączenia

Różne społeczności lub budowle w różnych okolicznościach potrzebują konkretnych sieci. To dlatego wiele drzew, takich jak dąb, posiada różne gałęzie i liście.

Jednak, ponieważ wszystkie służą podobnemu celowi, wykorzystujemy wspólne struktury. Liście i użyłkowanie to typowe przykłady solidnego systemu sieciowego, który jest jednocześnie naturalny, elegancki i bezpieczny. Każde lokalne usytuowania mogą charakteryzować różne zasoby lokalne lub ich połączenie. Czy to tradycyjnie zasilane sieci pozyskujące energię z biomasy lub biogazu, sieci geotermalne czy zasilane energią słoneczną, wszystkie służą społeczności w tym samym celu. Nasze zespoły na całym świecie przywiązują wielką wagę do opracowywania inteligentnych rozwiązań energetycznych. Znaczne postępy zawsze stanowią skuteczną zachętę do współpracy z zainteresowanymi stronami.

2611bd31 8d79 4241 b613 051938739927

Komórki

Struktura komórkowa naszych pianek poliolefinowych przypomina strukturę korka; korę dębu. Flexalen i prefabrykowane rozgałęzienia posiadają izolację i osłonę, a jednocześnie są giętkie i trwałe jak pień i gałęzie drzewa. Patrząc z perspektywy czasu, wynalezienie tych produktów i elementów było absolutnym przełomem. Nie tylko zmieniło to naszą firmę, ale także zmieniło nas.

Prośba o kontakt

Podziel się tym plikiem

Wyniki w załączeniu
Captcha
Dziękujemy za pobranie naszego pliku.
Dziękujemy za kontakt z naszym biurem.