Klikając przycisk "OK", potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowałeś naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych i korzystania z plików "cookies" (ciasteczek) Więcej

Wydajna infrastruktura w szpitalach. Jak to osiągnąć?


Przez Karolina Krol, kwiecień 16, 2020 w Prasowe

Szpitale należą do tych obiektów, które są szczególnie ważne dla całego społeczeństwa - nie tylko podczas epidemii. Przebywają w nich osoby osłabione, chore, w stanie zagrożenia życia. Każdego dnia wykonywane są w nich operacje oraz zabiegi mające na celu poprawę stanu zdrowia. Zgromadzona jest tam również duża ilość specjalistycznych urządzeń służących ratowaniu i podtrzymywaniu życia. Dlatego wymagania dotyczące instalacji, w jakie wyposażone są szpitale są wyższe niż w przypadku większości budynków i dlatego tak ważne jest, by zapewnić tym systemom zabezpieczenia najlepszej jakości.

Bezpieczeństwo zabiegów medycznych, diagnostyki, rehabilitacji, ale też codziennego funkcjonowania zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego w szpitalu w dużym stopniu uzależnione jest od zapewnienia w tym obiekcie odpowiednich warunków. Chodzi o wyposażenie budynku, ale też jego stan techniczny i sprawność działających w nim instalacji.

Instalacja elektryczna

Ogromną rolę w zakładach opieki zdrowotnej odgrywa instalacja elektryczna ze względu na konieczność zapewnienia stałych dostaw prądu. Zgodnie z przepisami szpitalne pomieszczenia powinny być formalnie podzielone według informacji czy brak zasilania może w nich spowodować zagrożenie życia oraz czy wykonywane tam zabiegi mogą być przerwane i wznowione w późniejszym czasie bez uszczerbku dla zdrowia pacjentów. Od tego jak sklasyfikowane zostanie dane pomieszczenie zależy co z jakiego rodzaju źródła jest w nim zasilane i jakie normy dotyczące instalacji elektrycznej są w nim stosowane. Rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną powinien być agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej. Powinno być nim także urządzenie umożliwiające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Tak wynika z Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 roku.

Cyfrowy szpital

Ściśle powiązane z działaniem instalacji elektrycznej w szpitalach są też systemy informatyczne wykorzystywane głównie do celów administracyjnych i diagnostycznych. Złożoność szpitalnych sieci informatycznych rośnie, co jest niezbędne, by móc obsłużyć coraz większą ilość nieprzerwanie napływających danych medycznych i sprostać wymaganiom nowoczesnych technologii. Wyzwaniem jest w tym przypadku nie tylko ciągłość zasilania, ale również chłodzenie tej infrastruktury. System HVAC, czasem w połączeniu z urządzeniami precyzyjnej klimatyzacji, powinien tu dobrze spełniać swoja rolę.

Wentylacja i ogrzewanie

W jednej piątej szpitali przebadanych przez Główny Inspektorat Sanitarny stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny i techniczny. Uchybienia dotyczyły najczęściej między innymi braku udokumentowanego przeglądu i czyszczenia wentylacji. Tak wynika z ostatniego raportu odnośnie stanu sanitarnego kraju zawierającego dane na dzień 31 grudnia 2018 roku. Dla sprawnego działania wentylacji regularne przeglądy i konserwacja są niezwykle ważne. Równie istotny jest wybór odpowiedniego systemu i właściwa jego izolacja, bez której temperatura powietrza w kanałach będzie się różniła od temperatury otoczenia, a urządzenia mogą okazać się hałaśliwe. Izolacja ma ogromne znaczenie także w przypadku systemów grzewczych. Dobrej jakości rozwiązania mogą wydatnie wspomóc zawsze napięty budżet szpitala. Systemy izolacyjne Thermaflex zapewniają zminimalizowanie strat ciepła o mniej więcej 70%, a to przekłada się na konkretne oszczędności. Produkty z serii ThermaSmart PRO odznaczają się przy tym wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i mogą pracować w bardzo szerokich zakresach temperatur (od -80°C do 95°C), wytrzymując przy tym próbę czasu. To niezwykle cenne w szpitalach, gdzie wszelkie prace inwestycyjne i modernizacyjne muszą być wykonywane z uwzględnieniem wieloletniej perspektywy.

Instalacje gazów medycznych

Rzecz specyficzna dla szpitali, stosowana głównie dla potrzeb anestezjologii. Gazy medyczne używane są nie tylko w leczeniu, ale też do przechowywania płynów ustrojowych czy organów przeznaczonych do transplantacji. Systemy rurociągów do gazów medycznych muszą więc spełniać normy, jakimi ocenia się wyroby medyczne. Najczęściej tego typu instalacje wykonywane są w szpitalach dla medycznego tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego, medycznego dwutlenku węgla, medycznej próżni, a już nie tak często dla gazów wykorzystywanych do celów laboratoryjnych: wodoru, helu, acetylenu czy argonu.

Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna oraz przeciwpożarowa

Oprócz instalacji zimnej i ciepłej wody w szpitalach są potrzebne różne inne rodzaje instalacji wodociągowych, ponieważ specjalistyczne urządzenia do leczenia mogą wymagać dostaw odpowiednio uzdatnionej wody. Konieczne jest też rezerwowe źródło zaopatrzenia budynku w wodę, które zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia musi zapewnić co najmniej jej 12-gdzinny zapas. Kanalizacja w szpitalach również przeznaczona jest do różnych rodzajów ścieków, dlatego tego rodzaju budynki także wyposażone są w zróżnicowane jej rodzaje.

Instalacja przeciwpożarowa także musi odznaczać się wysokim stopniem niezawodności, gwarantując pobór wody o odpowiednim ciśnieniu, nie wpływając przy tym na pracę innych systemów oraz urządzeń. Elementy konstrukcji budynku nie powinny rozprzestrzeniać ognia i charakteryzować się odpowiednią odpornością ogniową. Szpital wyposażony jest w sieć rurociągów i różnorodnych instalacji zapewniających sprawne działania w sytuacjach normalnego funkcjonowania. Niemniej w sytuacjach kryzysowych, np. pożaru te same instalacje mogą stać się przyczyną łatwego przenoszenia się ognia, dlatego tak istotne staje się użycie odpowiednich materiałów termoizolacyjnych, takich jak ThermaSmart PRO. Ich klasa palności B, brak płonących kropli oraz niska emisja białego dymu pozwolą na sprawną ewakuację i nie przyczynią się do rozprzestrzeniania ognia, gwarantując bezpieczeństwo w całym okresie użytkowania izolacji.

Inwestycja w jakość się opłaca

Tylko materiały i rozwiązania na najwyższym poziomie są w stanie spełnić stawiane szpitalom rygorystyczne, choć nie zawsze precyzyjne, wymagania co do standardów technicznych, sanitarnych czy niezawodności. Takie inwestycje pozwolą zapewnić komfort przebywającym w nich osobom przez wiele lat.

Więcej postów w dziale Prasowe

Prośba o kontakt

Podziel się tym plikiem

Wyniki w załączeniu
Captcha
Dziękujemy za pobranie naszego pliku.
Dziękujemy za kontakt z naszym biurem.