Klikając przycisk "OK", potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowałeś naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych i korzystania z plików "cookies" (ciasteczek) Więcej

Wyłączenie odpowiedzialności i warunki użytkowania

Poprzez korzystanie lub dostęp do witryny internetowej www.thermafIex.com (dalej "witryna internetowa) spółki Thermaflex International Holding B.V. (dalej "Thermaflex"), użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki zawarte w niniejszym Wyłączeniu odpowiedzialności.

1. Warunki użytkowania 

Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich osób, które odwiedzają witrynę internetową spółki Thermaflex, oraz wszelkich informacji, biuletynów i usług, które mogą być konsultowane za pomocą tejże witryny.

2. Własność intelektualna

Właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących niniejszej witryny internetowej jest Thermaflex. Informacje dotyczące niniejszej witryny internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego ich czytelnika. Użytkownikom zabrania się modyfikowania, korygowania, publikowania, powielania, rozpowszechniania lub udostępniania stronom trzecim całości bądź dowolnej części niniejszej witryny internetowej lub biuletynów, bez względu na metodę ich wyświetlania.. 

3. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Thermaflex podjął najwyższe starania mające na celu zapewnienie rzetelności i kompletności informacji zawartych na niniejszej witrynie internetowej, i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności
za rzetelność i kompletność tych informacji na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Thermaflex nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty wynikające z użytkowania niniejszej witryny internetowej, takie jak straty z tytułu błędów typograficznych, niedokładności lub niekompletności informacji zawartych na niniejszej witrynie internetowej oraz w biuletynach, bądź z tytułu przedawnienia informacji, zainfekowania witryny wirusami lub jej wadliwego działania.

Niniejsza witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn stron trzecich. Thermaflex nie ponosi odpowiedzialności za treść lub działanie witryn internetowych stron trzecich. 

4. Załączniki

Thermaflex zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania lub modyfikowania treści niniejszego „Wyłączenia odpowiedzialności” poprzez umieszczenie jego nowej wersji na witrynie internetowej spółki. 

Prośba o kontakt

Podziel się tym plikiem

Wyniki w załączeniu
Captcha
Dziękujemy za pobranie naszego pliku.
Dziękujemy za kontakt z naszym biurem.