Klikając przycisk "OK", potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowałeś naszą politykę ciasteczek. Więcej

Polityka prywatności i korzystania z plików "cookies" (ciasteczek)

Thermaflex International Holding B.V. (dalej "Thermaflex" lub "spółka") zobowiązuje się do przestrzegania prywatności osób odwiedzających witrynę internetową spółki. Zapoznając się z treścią niniejszej Polityki użytkownik zdobędzie informacje o metodach ochrony danych osobowych stosowanych przez Thermaflex.

1) Witryny internetowe objęte Polityką prywatności i korzystania z plików "cookies"

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików "cookie" dotyczy następujących witryn internetowych: www.thermaflex.com włącznie ze stosownymi podwitrynami.

2) Metody przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Thermaflex

Thermaflex gromadzi dane osobowe w następujących sytuacjach:

- kiedy użytkownik przekazuje spółce własne dane personalne, np. rejestrując się na witrynie internetowej spółki i / lub subskrybując usługi internetowe i / lub pocztowe spółki (dotyczy to nazwy i adresu e-mail użytkownika);

- kiedy użytkownik odwiedza witrynę internetową spółki (dotyczy to, np. danych o komputerze i wizytach użytkownika, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas trwania danej wizyty oraz liczba wyświetleń);

3) Cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe użytkownika 

Dane osobowe przetwarzane na niniejszej witrynie internetowej będą wykorzystywane w celu: 

a) kontaktowania się z użytkownikiem po złożeniu przez niego e-formularza za pomocą witryny internetowej Thermaflex;

b) przesyłania użytkownikowi informacji, którymi jest on zainteresowany,

c) przesyłania użytkownikowi materiałów reklamowych dotyczących działalności Thermaflex,

d) przestrzegania przepisów i aktów prawnych.

4) Pliki "cookie" (ciasteczka)

Thermaflex korzysta z plików "cookie" na niniejszej witrynie internetowej. Plik "cookie" jest plikiem tekstowym przechowywanym na komputerze użytkownika, lub w urządzeniu mobilnym, podczas odwiedzania witryny internetowej naszej spółki.

Thermaflex wykorzystuje funkcjonalne pliki "cookie", aby zapewnić prawidłowe działanie witryny internetowej oraz zwiększyć poziom jej użyteczności. Thermaflex może również wykorzystywać informacje tego typu na potrzeby dostosowania niniejszej witryny internetowej do potrzeb użytkownika. 

Thermaflex wykorzystuje pliki "cookies" (Google Analytics, Google DoubleClick) do rejestrowania poziomów aktywności na witrynie internetowej, dat i czasów odwiedzin oraz typów domen w celu zwiększenia poziomu jakości witryny internetowej. Prosimy zapoznać się z politykami prywatności Google i Google Analytics. Informacje dodatkowe są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Oprócz tego, Thermaflex wykorzystuje pliki "cookie" do obsługi przycisków "Udostępnij (ang. Share) niezależnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter, które to przyciski są umieszczone na każdej stronie witryny internetowej Thermaflex. Kody przycisków nie są dostarczane przez Thermaflex, lecz przez spółki medialne. Należy pamiętać o tym, że spółki mediów społecznościowych posiadają własne polityki prywatności, na podstawie których mogą one wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celach innych niż te opisane w niniejszej Polityce prywatności i korzystania z plików "cookies". W zakresie korzystania z danych osobowych Thermaflex odnosi się do następujących polityk stron trzecich: https://www.facebook.com/policy.phphttps://twitter.com/privacyhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Na potrzeby generowania statystycznych zestawień użytkowania witryny, Thermaflex może wykorzystywać zamieszczone na niej znaczniki typu "web beacon" w połączeniu z plikami "cookie". Oprócz tego, Thermaflex może również wykorzystywać znaczniki typu "web beacon" w promocyjnych wiadomościach e-mail generowanych w formacie HTML i przesyłanych użytkownikom w ramach pomiaru wyników akcji promocyjnych spółki. Zarówno pliki "cookie", jak i znaczniki "web beacon", są wykorzystywane do personalizowania i doskonalenia doświadczeń użytkownika związanych z marką Thermaflex. Dodatkowe objaśnienia lub szczegółowe informacje o znacznikach "web beacon" są dostępne pod następującym adresem: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom rezygnację z używania plików "cookie". Na przykład, w przeglądarce Internet Explorer, użytkownik może skorzystać z takiej opcji klikając na przycisk "Narzędzia" -> "Opcje internetowe" -> "Prywatność", a następnie wybierając suwakiem odpowiedni poziom blokady. Działanie takie może jednak mieć negatywny wpływ na poziom użyteczności witryny internetowej. Dodatkowe objaśnienia lub szczegółowe informacje są dostępne pod następującym adresem: www.allaboutcookies.org.

5) Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Thermaflex może przekazywać dane osobowe użytkownika własnym spółkom powiązanym w celach marketingowych. Należy pamiętać o tym, że spółki powiązane mogą być zlokalizowane poza granicami Unii Europejskiej, w państwie o niedostatecznym poziomie ochrony danych. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przekazanie danych spółkom powiązanym zlokalizowanym poza granicami UE, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: international@thermaflex.com.

Thermaflex może również ujawnić dane osobowe użytkownika w zakresie wymaganym przez prawo. 

6) Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Thermaflex podejmie uzasadnione środki organizacyjno-techniczne, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkownika oraz aby zapobiec utracie, nieprawidłowemu użyciu lub modyfikacji danych tego typu. 

7) Zmiany w niniejszej Polityce prywatności i korzystania z plików "cookie"

Thermaflex może okresowo aktualizować lub wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności i korzystania z plików "cookie", zamieszczając jej nową wersję na witrynie spółki. 

8) Witryny internetowe stron trzecich

Niniejsza witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn stron trzecich. Thermaflex nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez witryny internetowe stron trzecich.

9) Aktualizowanie lub korygowanie danych osobowych przez użytkownika

Użytkownik może zwrócić się do Thermaflex z pisemną prośbą o osobiste skontrolowanie danych osobowych zgromadzonych przez spółkę. W przypadku, gdy dane takie zawierają błędy, użytkownik może zażądać od Thermaflex skorygowania, uzupełnienia lub usunięcia stosownych danych. Oprócz tego, użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Thermaflex, aby zrezygnować z wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prośby dotyczące udostępnienia, modyfikowania, usuwania bądź rezygnacji z używania danych są rozpatrywane w terminie 30 dni. 

10) Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i korzystania z plików "cookie" bądź danych osobowych, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: international@thermaflex.com lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Thermaflex International Holding B.V.

Veerweg 1

5145 NS Waalwijk

The Netherlands

+31416567777

Prośba o kontakt

Podziel się tym plikiem

Wyniki w załączeniu
Captcha
Dziękujemy za pobranie naszego pliku.
Dziękujemy za kontakt z naszym biurem.