Door op "OK" te klikken of verder te gaan op deze website, bevestigt u ons cookiebeleid te hebben gelezen en te accepteren. Meer informatie...

CO2-teller voor Thermaflex producten

De totale CO2 besparing vindt plaats door:

 • Isolatie in verwarmingstoepassingen;
 • Isolatie in koelingtoepassingen;
 • Duurzame energie die via voorgeïsoleerde leidingen beschikbaar is gekomen.

CO2 besparing door Thermaflex-buisisolatieproducten van schuim

Er is een ruwe schatting gemaakt van de overeenkomstige hoeveelheid CO2 emissie die men zou kunnen besparen door toepassing van isolatieproducten. Wanneer we energie besparen, besparen we ook de energiebronnen die gebruikt worden voor het produceren van energie. De vermeden uitstoot die ontstaat bij de productie van energie wordt gemeten, en er wordt een schatting gemaakt van de kilo's CO2 emissie naar lucht. 

Er worden hiervoor gegevens gebruikt van alle vijf Thermaflex productielokaties.

 • Men heeft elke productielocatie beoordeeld en bepaald hoeveel grondstoffen er in 2014 aangekocht zijn voor de productie van isolatiematerialen. Met de schatting dat in ieder geval 80% van de grondstoffen in elke productielocatie gebruikt werden om isolatiemateriaal te maken, behalve in de vestiging in Nederland die voornamelijk voorgeïsoleerde leidingsystemen produceert.
 • Men heeft ook productportfolio's van de Thermaflex productielocaties beoordeeld en bepaald hoeveel % van het totaal aan grondstoffen we hebben gebruikt om isolatiebuizen van schuim te maken. Daarna heeft men geschat hoeveel isolatiematerialen er geproduceerd worden voor verwarmingstoepassingen enerzijds en koelingtoepassingen anderzijds. Bij deze schattingen heeft men de regio van de Thermaflex-fabriek als basis genomen. Men heeft bijvoorbeeld de schatting gedaan dat 90% van het isolatiemateriaal dat geproduceerd is in Thailand bestemd was voor koelingtoepassingen en 10% voor verwarmingstoepassingen, gebaseerd op de klimatologische omstandigheden waarin de producten worden verkocht. (1)
 • Verder is bepaald welke acht producten het meest vervaardigd werden op basis van hun afmetingen en materiaaleigenschappen. Dankzij deze gegevens kunnen we een schatting maken van de gemiddelde hoeveelheid isolatiebuizen (in meters) die per kilogram grondstoffen vervaardigd kan worden.
 • Op basis van alle acht vastgestelde, gemeenschappelijke productafmetingen heeft men voor elk van de producten het warmteverlies en de warmtebesparing kunnen schatten. Volgens de EN ISO12241 norm zijn berekeningen gemaakt voor één meter van een specifieke isolatiebuis. Door niet-geïsoleerde buizen met geïsoleerde buizen te vergelijken, heeft men een schatting gedaan van de energiebesparing.
 • Met behulp van alle bekende, gebruikelijke product afmetingen kon de energiebesparing als gevolg van condensatiepreventie geschat worden. Volgens de EN ISO12241-norm zijn berekeningen gemaakt voor één meter van een specifieke isolatiebuis. Minimaal geïsoleerde buizen en geïsoleerde buizen werden vergeleken met speciaal gekozen producten om een schatting te doen van energiebesparing.
 • Parameters gebruikt om een schatting te maken van de energiebesparing in verwarming voor 1 meter isolatie:
  • Stalen buis;
  • Omgevingstemperatuur 20o C;
  • Mediumtemperatuur 60o C;
  • Op basis van ontbrekende kunstmatige ventilatie.
 • Parameters gebruikt om een schatting te maken van de energiebesparing in koeling voor 1 meter isolatie:
  • Stalen buis;
  • Omgevingstemperatuur 32o C;
  • Mediumtemperatuur 5o C;
  • Relatieve luchtvochtigheid 70%;
  • Op basis van ontbrekende kunstmatige ventilatie.
 • Na vaststelling van de energiebesparing per meter product, bij verwarming en koeling, heeft men geschat hoeveel uren per jaar ze energie zouden kunnen besparen, door 7 maanden te vermenigvuldigen met 30 dagen en 8 uren per dag.
 • Vervolgens is geschat hoeveel CO2 we kunnen voorkomen door een specifieke hoeveelheid energiebronnen te besparen. Wat koeling betreft is men ervan uitgegaan dat er elektrische energie bespaard wordt, met als gevolg een afname van emissies door de productie van elektrische energie. Wat verwarming betreft heeft men als basis gehanteerd dat er bespaard wordt bij het genereren van warmte door gemengde brandstof. (2)
 • Aangezien Thermaflex klanten heeft in meer dan veertig landen, werd vervolgens het 'World Electricity Generation by Fuel' gebruikt om een schatting te maken van de gemiddelde hoeveelheid kilogrammen CO2 uitstoot per geproduceerde kWh. (3)
 • Voor bespaarde warmte-energie heeft men de 'World Heat Generation by Fuel mix' gebruikt om de bespaarde hoeveelheid kilogrammen CO2 emissie per kWh te bepalen. (3)
 • Er werd geschat dat isolatiematerialen in koeling en verwarming meehelpen om energie te besparen gedurende het jaar in een gebruiksfase gelijk is. Gedurende 1.680 uren heeft men de totale besparing bepaald die we behalen in gebruiksfase met Thermaflex-isolatiebuizen.
 • Besparing voor verwarming gemiddeld per minuut zou op ca. 591,2 kg CO2 equivalent per jaar liggen.
 • Besparing voor koeling gemiddeld per minuut zou op ca. 18,11kg COequivalent per jaar komen. (4)

CO2 besparing met Thermaflex voorgeïsoleerde leidingsystemen - Flexalen 600

 • Wij weten hoeveel we produceren en aan klanten leveren.
 • We maken schattingen van het aantal woningen dat door voorgeïsoleerde leidingsystemen aangesloten zijn bij een energiedistributeur.
 • Ook schatten we hoeveel van de gerealiseerde projecten gekoppeld zijn aan duurzame energie.
 • We gaan ervan uit dat we CO2 emissie besparen door effectief duurzame energie aan woningen te leveren door middel van voorgeïsoleerde leidingen, in plaats van met 'grijze' energie.
 • We hanteren de Europese gemiddelde hoeveelheid energie verbruikt per woning. (3) 
 • Het Global Warming Potential wordt berekend in CO2/kWh voor de hoeveelheid 'grijze' energie-mix verbruikt per woning.
 • Het Global Warming Potential wordt berekend in CO2/kWh voor de hoeveelheid ‘groene’ energie-mix verbruikt per woning.
 • CO2 emissie besparingen doen zich voor als duurzame energie gebruikt wordt in plaats van de gemiddelde energie mix per land. We gaan ervan uit dat we met duurzame projecten, ook een duurzame energie-mix (3) aan woningen kunnen leveren in plaats van gemiddelde landelijke energiemix.
 • Berekend wordt hoeveel verschil er bestaat in kg CO2 emissies tussen 'grijze' en duurzame energie-mix. 
 • Besparing bij verbruik van duurzame, in plaats van 'grijze', warmte-energie gemiddeld per minuut wordt geschat op 103,93 kg CO2 per jaar.

MWh vrijgegeven groene energie

 • Wij weten hoeveel we produceren en aan klanten leveren.
 • We maken schattingen van het aantal woningen dat door voorgeïsoleerde leidingsystemen in verbinding staat met een energiedistributeur.
 • Er wordt geschat welk deel welk deel van de gerealiseerde projecten van duurzame energie worden voorzien.
 • We hanteren de Europese gemiddelde hoeveelheid energie verbruikt per woning. (3) 
 • De fractie van het totale aantal woningen voorzien van duurzame energie wordt berekend en vervolgens vermenigvuldigd met het energieverbruik per woning. Zo berekenen we de totale hoeveelheid MWh aan duurzame energie vrijgegeven voor woningen.

Bibliografie

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/households-co2-emissions-per-dwelling-2 http://www.euroheat.org/Statistics-69.aspx
https://www.energy.eu/publications/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/households-energy-consumption-by-end-uses-5
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf

Informatieaanvraag

Deel deze download

Resultaten bijgevoegd
Captcha
Dank u voor het delen van uw download.
Dank u dat u contact heeft opgenomen met ons kantoor.