Door op "OK" te klikken of verder te gaan op deze website, bevestigt u ons cookiebeleid te hebben gelezen en te accepteren. Meer informatie...

​Thermaflex geëerd als B Corp “Best for the Environment”


september 09, 2016 in Pers

Gisteren is Thermaflex Noord West Europa wederom geëerd voor het creëren van de meest positieve impact op het milieu, door de internationale non-profit organisatie B-Lab, tijdens de jaarlijkse “Best for the World” nominaties. Deze nominatie eert bedrijven die behoren tot de top 10% van de meer dan 1.800 B-Corp gecertificeerde bedrijven uit 50 landen en 130 bedrijfstakken wereldwijd.

Wat is een B corp? B Corp is voor bedrijven wat Fair Trade is voor koffie. In 2006 is de B-Corp beweging gestart om bedrijven te stimuleren aan de hoge standaarden te voldoen wat betreft impact op de sociale en milieu omgeving, verantwoor-delijkheid en transparantie. De B-Corp visie is dat op een dag bedrijven niet meer concurreren om de beste van de wereld te zijn, maar de beste voor de wereld, waardoor welvaart beter verdeeld wordt en beschikbaar is voor de gehele samenleving.

Als één van de eersten van B-Corp Europe is Thermaflex Noord West Europa al begin 2015 gecertificeerd voor de impact op sociaal en milieugebied, verantwoordelijkheid en transparantie via een B-Corp assessment. Hierin wordt geëvalueerd wat de impact in de praktijk is op medewerkers, klanten, de gemeenschap en het milieu. Met de ambitie om een wereldwijde B-Corp te worden, zijn dit jaar Thermaflex Centraal Europa en Thermaflex Noord Oost Europa de volgende twee regio’s die B-Corp zijn geworden.

Best for the world

De B-Corp “Best fort he World List” zet de norm voor bedrijven met grote impact, van in totaal meer dan 1.800 gecertificeerde B Corporations uit meer dan 130 bedrijfstakken in 50 landen, die één gezamenlijk doel hebben: het herdefiniëren van zakelijke succes. “Wij zijn zeer blij dat we deze erkenning hebben ontvangen, omdat het onze missie en waarden onderschrijft.” zegt Gerrit-Jan Baars, CEO van Thermaflex. Het is niet de eerste keer dat Thermaflex deze prestigieuze erkenning ontvangt. Vorig jaar stond Thermaflex in de top 10% van de (toen nog) 1.200 B-Corps en zijn we door Forbes gerangschikt onder de top 14 bedrijven die als “Beste voor het milieu” worden beschouwd.

Het Thermaflex business model‘Minimaliseren van energieverspilling en het maximaliseren van het gebruik van duurzame energie’ maakt de visie van Thermaflex duidelijk. In haar markten onderstrepen verschillende ontwikkelingen, zoals de continue verbetering van energieprestatie, gezonde materialen en recyclebaarheid van de oplossingen, dat via Cradle to Cradle certificeringen. Recentelijk is ook een terugname-programma opgestart, om alle reststukken isolatiemateriaal terug te nemen en deze weer te kunnen hergebruiken in het productieproces.

In de eigen organisatie lopen verschillende programma’s die gericht zijn op het minimaliseren van de milieu impact. Zo is in Europa 95% van de energie die Thermaflex gebruikt afkomstige van duurzame bronnen. Kwaliteits- en milieumanagement systemen zijn geïmplementeerd om continue te kunnen monitoren en operationele processen te kunnen verbeteren. Dit heeft geleid tot een verbetering van 22% van onze totale score tijdens de hercertificering dit jaar.

Thermaflex breidt haar impact uit naar een hoger, raadgevend niveau. In maart van dit jaar zijn we uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren aan de strategische uitvoering van het United Nations District Energy in Cities (DES) programma. Als één van de 14 particuliere bedrijven hebben we een adviserende rol, naast overheden en maatschappelijke organisaties, op het gebied van energie efficiency en duurzame energie via de inzet van moderne stadsverwarmingssystemen. Daarnaast zijn we actief in andere strategische programma’s van het UN Environmental Program (UNEP), zoals de Global Alliance for Building and Construction (GABC) die is opgericht om de COP21 doelstellingen van eind december te helpen realiseren.

“De certificering van ons business model als B Corp is niet alleen een grote eer en bijdrage aan onze inspanningen, maar het geeft ons ook een leidraad, focus en partnerschap om onze dromen over een duurzame toekomst voor toekomstige generaties uit te laten komen” verkondigt Gerrit-Jan Baars onze CEO en inspirator.

Meer weten over ? Ga naar www.bcorporation.net

Informatieaanvraag

Deel deze download

Resultaten bijgevoegd
Captcha
Dank u voor het delen van uw download.
Dank u dat u contact heeft opgenomen met ons kantoor.