Door op "OK" te klikken of verder te gaan op deze website, bevestigt u ons cookiebeleid te hebben gelezen en te accepteren. Meer informatie...

Aardgasvrije woonwijken


maart 01, 2017 in Algemeen

Greendeal Aardgasvrije wijken

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius. De Energieagenda vertaalt deze ambities naar wegen waarlangs Nederland dit de komende decennia kan realiseren. Een van deze wegen gaat over het terugdringen van de warmtevraag door energiebesparing en sterke vermindering van aardgasverbruik. Dit heeft geleid tot de Green Deal Aardgasvrije Wijken.

Deze Green Deal heeft de volgende doelen:

 • Ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen;
 • Kennisdeling en –ontwikkeling;
 • Ervaringen opdoen, proces ontwerpen en arrangementen ontwikkelen om draagvlak en eigenaarschap bij burgers te laten ontstaan voor de beoogde veranderingen.
 • Als partijen gezamenlijk input genereren voor aanpassing van de condities:
  • Wetgeving
  • Financieringsconstructies
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Planning en richting van de aanpassingen

Zo’n 34 partijen, waaronder 24 gemeenten, ondertekenen op 8 maart de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Deze partijen onderzoeken de komende jaren op welke wijze woonwijken de overgang van aardgas naar duurzame warmte kunnen maken. Daarbij kijken ze of regels aangepast moeten worden, welke financiële regelingen er moeten komen en welke rollen de betrokken partijen zoals gemeenten, netbeheerders, bewoners en woningcorporaties moeten krijgen.

Veel gemeenten waren al langer bezig met alternatieven, maar sinds minister Kamp begin december plechtig verkondigde dat Nederland in 2050 'aardgasvrij' moet zijn, worden er steeds meer plannen gesmeed. Vooral duurzame elektriciteit opgewekt via wind en zon stonden veel in de belangstelling. Vooral de vraag hoe komen we aan duurzame warmte en warm water voor o.a. douchen speelt. Want de vraag naar warmte bepaalt nog altijd ruim 30% van de energiebehoefte in Nederland.

Er zijn een aantal mogelijkheden om woonwijken op een duurzame manier van warmte te voorzien:

 • een warmtenet dat gevoed wordt door aardwarmte (geothermie) en overtollige warmte van bijvoorbeeld industrie;
 • all-electric, waarbij een warmtepomp met energie uit lucht, water of bodem zorgt voor verwarming en/of koeling;
 • groen gas: door middel van grootschalige bio-vergisting gas verkrijgen en gebruiken voor verwarming.

De ombouw en omschakeling van woonwijken naar aardgasvrije wijken is omvangrijk en zal een grote impact hebben op de samenleving. Deze omschakeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de klimaatverandering beperkt blijft. Thermaflex is al betrokken bij een aantal initiatieven om wijken aardgasvrij te maken. Maar wij nodigen anderen partijen van harte uit om samen de mogelijkheden te bekijken en te onderzoeken.

https://www.hierverwarmt.nl/

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/grote-rol-gemeenten-bij-verduurzamen-energie.9557782.lynkx

http://www.greendeals.nl/nederland-gaat-aardgasvrij-wonen/

Informatieaanvraag

Deel deze download

Resultaten bijgevoegd
Captcha
Dank u voor het delen van uw download.
Dank u dat u contact heeft opgenomen met ons kantoor.