Noklikšķinot uz "OK" vai turināt lūkoties šajā tīmekļa vietnē, jūs apstiprināt ka jūs pieņemat un esat lasījis mūsu datu aizsardzības un "Cookie" polisi. Vairāk informācijas...

Valdība un pašvaldība

Enerģija un ilgtspējīga attīstība: iespējas ir pieejamas

Vadītāja amatā. Valdības un pašvaldības ieņem nozīmīgu lomu ekonomikas ciklā un pārejā uz ilgtspējīgu enerģiju. Pārstāvot vietējās kopienas, tām ir unikāls statuss, ar kura palīdzību ir iespējams ieviest liela apmēra integrētus risinājumus, kas var gan ātri paaugstināt energoefektivitāti, gan paplašināt atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu. Viens no šādiem integrētiem risinājumiem ir moderno (centralizēto) enerģijas sistēmu attīstība.

Izvēlieties savu tirgu

Zaļā nokrāsas

Pārejai uz ekoloģiski racionālu enerģiju ir izšķiroša nozīme, ja vēlamies sasniegt ilgtspējīgu un samērīgu attīstību: no nabadzības izskaušanas un sociālās nevienlīdzības līdz cīņai ar klimata pārmaiņām un veselīgas apkārtējās vides nodrošināšanai. Pilsētu pieprasījums pēc enerģijas veido 70 % no kopējā enerģijas pieprasījuma, tādēļ to enerģijas politikai ir izšķiroša nozīme savu mērķu sasniegšanā. Infrastruktūra ir galvenais faktors, lai piesaistītu vietējās un privātās investīcijas vietējai atjaunojamajai enerģijai ar jaunākajām tehnoloģijām.

Kopīga problēmu risināšana

Nav nepieciešams rīkoties vienatnē. Daudzām vietējām un reģionālajām varas iestādēm ir jāapvienojas, lai risinātu šīs problēmas. Visā Eiropā un pat ārpus tās liels daudzums cilvēku, kas parakstījuši Pilsētu mēru paktu, have ir apņēmušies paaugstināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamās enerģijas avotus savu pienākumu izpildes laikā. Šādā veidā viņi var apstiprināt un atbalstīt savas pūles mūsdienu centralizētās enerģijas sistēmu izplatīšanā.

Veiksim izmaiņas!

Uzņēmumam "Thermaflex" ir pieredze, attīstot perspektīvas inovācijas. Mūsu tieksme pēc efektivitātes, ilgtspējas un otrreizējas izmantošanas ir virzīta uz resursu patēriņa samazināšanu ar mērķi gūt maksimālu izdevīgumu. Mēs izturamies pret šo atbildību ļoti nopietni. Izmantojot mūsu piedāvātās sistēmas un procesus, mēs varam to sasniegt. Pateicoties sadarbībai un kopīgam darbam ar ieinteresētajiem kopienu pārstāvjiem, mēs varam atrast labākos risinājumus labākai kopīgai nākotnei.

Kontakta pieprasījums

Kopīgot šo lejupielādi

Rezultātu pielikumus
Captcha
Paldies, ka kopīgojāt mūsu lejupielādi.
Paldies, ka sazinājāties ar mūsu biroju.