Noklikšķinot uz "OK" vai turināt lūkoties šajā tīmekļa vietnē, jūs apstiprināt ka jūs pieņemat un esat lasījis mūsu datu aizsardzības un "Cookie" polisi. Vairāk informācijas...

Mēs, “Thermaflex”

Inovācijas ir mūsu organizācijas dzinējspēks

Mēs esam inovatīvi, ātri reaģējoši pionieri ilgtspējīgas attīstības jomā; noteicošais faktors ir ietekme uz vidi. Mūsu uzņēmuma darbība ir orientēta uz spēcīgu sociālo kultūru, inovatīvām tehnoloģijām un sadarbību ar partneriem, kuriem ir tāds pats nākotnes redzējums, kā mums. Sadarbība un radīšana kopā ar ieinteresētajām personām, pamatojoties uz patiesām attiecībām, kopīgu redzējumu un realizāciju.

4d74c6b0 86f4 40d4 bd58 40f69c1184d4

Iedvesma

Mūs iedvesmo daba un veids, kā tā nodrošina nepieciešamo izolāciju un aizsardzību, neizsmeļot resursus. Vienmēr pilnīgā simbiotiskā saskaņā ar apkārtni, radot cirkulāru eksistences veidu.

Mūsu produkti un sistēmas veicina cirkulāru ekonomiku, jo ir pārstrādājami un kalpo pārejai uz atjaunojamajiem energoresursiem. Atbildīgi procesi, kas patērē minimālus resursus, radot maksimālu labumu.

Strādājot “Thermaflex”, mēs vairāk domājam par risinājumiem, nevis par produktiem. Mūsu pētniecības un attīstības mērķis ir mūsu klientu un galalietotāju specifiskās vajadzības, nevis tikai mūsu produkcijas apjomi. Mēs veidojam ciešas attiecības ar mūsu potenciālajiem partneriem, sadarbībā ar mūsu ieinteresētajām pusēm kopīgas attīstības projektos izstrādājot maksimāli optimālus risinājumus.

2ab37858 8b64 496f aab9 7a0ad396a2f0

Organizācija

Mūsu decentralizētās struktūras mūs padara par organizāciju bez reālām robežām. Mūsu starptautiskie eksperti nodrošina optimālu reģionālo speciālistu koordināciju. Šīs daudznozaru darba grupas ir virzītājspēks no apakšas uz augšu vērstiem inovācijas procesiem. Vieds, radošs un novatorisks.

Strādājot uzņēmumā “Thermaflex”, mēs atbalstām pārmaiņas, jo tās darbojas mūsu labā. Mēs esam attīstījuši prasmes atklāt iespējas un rast risinājumus. Mūsu no apakšas uz augšu vērstā pieeja mums visiem dod iespēju darboties kā uzņēmējiem savā kompetences jomā.

811b9758 6533 47d0 aee8 00ab37f72bb1

Procesi

Mēs izstrādājam risinājumus šodienas un rītdienas vajadzībām. Mūsu inovācijas ir pastāvīgu uzlabojumu un kompetences paplašināšanas rezultāts. Tās ir izmantotas kā pamatelementi praktiskiem un konkurētspējīgiem risinājumiem, kas kalpos mūsu klientiem, uzstādītājiem, galalietotājiem, citām ieinteresētajām pusēm un nākamajām paaudzēm. Tādēļ mūsu risinājumi ir ne tikai visdraudzīgākie videi, bet arī visbiežāk izdarītā izvēle.

Mēs strādājam ar noteiktiem procesiem, lai

  • pārvērstu ieskatus par idejām,
  • veidotu komerciālos piedāvājumus, iesaistot visas nepieciešamās nozares,
  • noteiktu skaidrus un pārredzamus kritērijus,
  • palielinātu iespējas dažādiem kompetences līmeņiem,
  • visā mūsu organizācijā uzraudzītu šīs iniciatīvas.
440f8b48 afd7 4469 afef fef8fc50a01f

Kultūra

Mūsu nerimtīgie inovāciju meklējumi bagātina mūsu kultūru un rada elastīgus risinājumus, lai reaģētu uz pastāvīgi mainīgo tehnoloģisko attīstību visā pasaulē. Esam orientēti uz tirgus iespēju ilgtspējīgu izmantošanu un partnerību ar līdzīgi domājošiem uzņēmumiem.

Strādājot uzņēmumā “Thermaflex”,

  • mēs radām priekšnoteikumus inovācijas procesa atbalstam un veicināšanai,
  • veicinām domāšanas daudzveidību,
  • veidojam/savienojam radošas diskusijas organizācijā

Kontakta pieprasījums

Kopīgot šo lejupielādi

Rezultātu pielikumus
Captcha
Paldies, ka kopīgojāt mūsu lejupielādi.
Paldies, ka sazinājāties ar mūsu biroju.