Noklikšķinot uz "OK" vai turināt lūkoties šajā tīmekļa vietnē, jūs apstiprināt ka jūs pieņemat un esat lasījis mūsu datu aizsardzības un "Cookie" polisi. Vairāk informācijas...

Mēs, “Thermaflex”

Apvienosim spēkus, lai rūpētos par ...

Mūsu ilgtermiņa stratēģijas virzītājspēki ir globālie apdraudējumi, piemēram, klimata pārmaiņas, resursu trūkums un ekosistēmu veselība. Mūsu filozofija ir vērsta uz ietekmes radīšanu. Ar siltumenerģijas tīklu palīdzību, darbības izcilību un kopīgi izstrādājot gudrus risinājumus.

Mūsu planēta

Be7fa5d1 c105 4e02 817e 0e571e9564eb

Mūsu klimats

Mūsu galvenais mērķis ir samazināt CO2 emisijas, palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un samazinot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

Atjaunojamie energoresursi

Arvien pieaug izpratne par ieguvumiem no atjaunojamo energoresursu izmantošanas apsildīšanai un dzesēšanai, tā samazinot enerģijas patēriņa radīto oglekļa dioksīda emisiju apjomu. Turklāt atjaunojamie energoresursi bieži vien ir pieejami uz vietas, un tas palīdz samazināt atkarību no ārējiem piegādātājiem. Kur vien iespējams, mēs veicinām atjaunojamo resursu, piemēram, biomasas, saules siltumenerģijas, jūras ūdens un atlikušā siltuma izmantošanu.

Enerģijas taupīšana

Mēs pastāvīgi uzlabojam enerģijas efektivitāti mūsu sistēmās un risinājumos.
Ar iekšējām programmām enerģijas taupīšanas prakses ieviešanai un darbības izcilību ir panākta lielāka energoefektivitāte mūsu pašu organizācijā.

F4fbf386 7971 43f0 8284 ccd40ed8ef8b

Mūsu resursi

Pieaugošā resursu nepietiekamība pašlaik ir viena no lielākajām problēmām pasaulē. Mūs uzskatām, ka risinājumu var atrast cirkulārajā ekonomikā.

Materiāli

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir pārstrādāt visus materiālus, tādā veidā noslēdzot ciklu, bet tam ir nepieciešama pastāvīga izpratne un tiekšanās uz:

  • atkritumu samazināšanu visā pievienotās vērtības veidošanas ķēdē; 
  • sistēmu ilgmūžību 
  • pārstrādāto materiālu atkārtotu izmantošanu, vienlaicīgi saglabājot optimālu kvalitāti 
  • pārstrādājamu materiālu un izstrādājumu lietošanu 
  • pārstrādes iespēju nodrošināšanu uzņēmumā uz vietas.

Ūdens

Dažos pasaules reģionos dzeršanai un/vai sanitāriem mērķiem nepieciešamā ūdens trūkums un sliktā kvalitāte tiešā veidā ietekmē cilvēku veselību. Mūsu ieguldījums šīs pasaules mēroga problēmas samazināšanai ir tādu dzeramā ūdens un/vai sanitāriem mērķiem paredzētu sistēmu nodrošināšana, kurās nav noplūdes, kā arī ūdens patēriņa samazināšana un ūdens atkārtota izmantošana mūsu ražotnēs.

0d2207af 5492 4604 b342 78bdb43becfa

Mūsu ekosistēmas

Rūpes par mūsu ekosistēmām vairākās paaudzēs motivē mūs kopīgi strādāt simbiotiskā saskaņā. Mūsu mērķis ir maksimāls labums visām mūsu ieinteresētajām pusēm.

Darbinieki

Kā darba dēvējam mūsu mērķis ir kļūt par enerģijas avotu aizrautīgiem darbiniekiem, dodot tiem iespēju sasniegt un pārsniegt savu potenciālu. Mēs viņiem piedāvājam izaugsmes un attīstības iespējas un viņu spējām atbilstošu samaksu, strādājot profesionālā kolektīvā un starptautiskā, inovatīvā vidē.

Kopienas

Pasaulē ir tikai dažas vietas, kur temperatūra visu gadu ir komfortabla gan dienā, gan naktī. Mēs esam izstrādājuši viegli uzstādāmas sistēmas, kurām nav nepieciešama tehniskā apkope un kas nodrošina dzesēšanu un apsildīšanu atbilstoši konkrētajam pieprasījumam, vienlaicīgi samazinot izmaksas par enerģiju un veicinot “zaļas” ēkas.

Piegādes ķēde

Mēs savu uzdevumu varam sekmīgi izpildīt tikai sadarbojoties ar līdzīgi domājošiem partneriem visā pievienotās vērtības veidošanas ķēdē. Kopā ar uzstādītājiem, izplatītājiem, piegādātājiem un citiem sabiedrotajiem izstrādājot jaunus risinājumus, mēs varam samazināt ietekmi uz klimatu un veidot cirkulāru ekonomiku.

Pārspējot nozares standartus

18e92459 4b50 4e25 a1f4 a69f3f929849

ISO 14001: Vides pārvaldības sistēmas

“Thermaflex” apņemšanos samazināt negatīvo ietekmi uz vidi atbalsta ISO 14001 pārvaldības sistēmas. Šī sertifikācija mūsu ieinteresētajām pusēm pierāda, ka “Thermaflex” ievēro šo standartu.
Mūsu galīgais mērķis ir ieviest integrētu ISO 9001 un 14001 kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu sertifikāciju mūsu rūpnīcās visā pasaulē.
Mūsu lielākās rūpnīcas, kas atrodas Nīderlandē un Polijā, ir sertificētas atbilstoši ISO 14001 vides pārvaldības sistēmām.

Lai lejupielādētu sertifikātus, klikšķiniet šeit! 

77722551 f72b 41c4 ba4a 6bd2113dff28

EPD® (Environment Product Declaration — Izstrādājuma vides deklarācija)

Mūsu mērķis ir labāka pasaule nākamajām paaudzēm. “Thermaflex” nodrošina pārredzamību visos ilgtspējības aspektos, neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz mūsu produkciju, materiālu izvēli vai izstrādājumu īpašībām visā izstrādājuma dzīves ciklā. To skaidri parāda mūsu EPD® (Environment Product Declaration — Izstrādājuma vides deklarācija), kas apliecina lielisku piemērotību LEED (Leadership in Energy and Environmental Designand — Enerģijas un vides projektēšanas vadība) un BREEAM (British Research Establishment Enviromental Assesment Method — Lielbritānijas pētniecības iestāde. Vides novērtēšanas metode) projektiem.

Lai lejupielādētu mūsu EPD®, klikšķiniet šeit

EPD® ir ir nozīmīgākais starptautiskais standarts izstrādājumu ekoloģisko rādītāju analīzei un deklarēšanai. Kā  neatkarīgi verificēts un reģistrēts dokuments tas sniedz pārredzamu un salīdzināmu pārskatu par produkta ietekmi uz vidi visā produkta dzīves ciklā, un mūsu klientiem dod iespēju izdarīt informētas izvēles, balstoties uz ārēji verificētu  dzīves cikla novērtējumu LCA (Life Cycle Assessment — Dzīves cikla novērtējums). Noskatieties šovideo ar vienkāršu pārskatu par to, kas ir EPD® (Environment Product Declaration — Izstrādājuma vides deklarācija)!

Mūsu deklarācijas nodrošina, ka mūsu komponenti veido drošu pamatu “zaļām” celtniecības praksēm, ietaupot naudu un palielinot komfortu, vienlaicīgi cilvēkiem radot veselīgāku vidi, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Izolācija ir vienkāršs un rentabls risinājums šā mērķa sasniegšanai. Izstrādājumu dzīves ciklā, tā ietaupa daudz vairāk enerģijas, nekā nepieciešams izstrādājuma ražošanai, pārvadāšanai un demontāžai.   

Izstrādājumi ar EPD® (Environment Product Declaration — Izstrādājuma vides deklarācija) ir atzīti par piemērotiem projektiem, kuros izmantotas pašlaik celtniecības nozarē visplašāk atzītās novērtēšanas metodes LEED (Leadership in Energy and Environmental Designand — Enerģijas un vides projektēšanas vadība) un BREEAM (British Research Establishment Enviromental Assesment Method — Lielbritānijas pētniecības iestāde. Vides novērtēšanas metode), . Šeit ir viss, kas jums būtu jāzina par  BREEAM and LEED sertifikāciju. 

Db9a0ba7 2e8d 4918 88fa 1e808b5b0500

C2C — ilgtspējīga izmantošana “no šūpuļa līdz šūpulim” (Cradle-to-Cradle)

3

Pilnībā ilgtspējīgi “no šūpuļa līdz šūpulim” (Cradle-to-Cradle) risinājumi ir mūsu filozofija, projektēšanas metodika un sertifikācijas programma ar mērķi attīstīt ražošanas un patēriņa prakses līdz tādam līmenim, lai tās pozitīvi ietekmētu cilvēkus un planētu. Produkti, kas ir svarīgi. Veselībai un videi. Ilgtspējīgs “no šūpuļa līdz šūpulim”(Cradle-to-Cradle) risinājums ir virzītājspēks pastāvīgiem uzlabojumiem, lai optimizētu mūsu ietekmi uz vidi, orientējoties uz cirkulāru ekonomiku.

Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par C2C — ilgtspējīgu izmantošanu “no šūpuļa līdz šūpulim” (Cradle-to-Cradle),

vai lejupielādējiet mūsu sertifikātus

6e06bcd9 b943 4fd6 ac11 f260997ebce7

REACH

Mēs esam stingri apņēmušies aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Mēs nopietni uztveram savu atbildību, un tas attiecas arī uz materiāliem, ko izmantojam ražošanā. Visas “Thermaflex” sastāvdaļas atbilst REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals — Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) regulas prasībām, tas nozīmē, ka tās nerada apdraudējumu un ir drošas lietošanā jebkuros apstākļos.

Lai iegūtu vairāk informācijas par REACH regulu, klikšķiniet šeit:

Klikšķiniet šeit, lai lejupielādētu mūsu REACH deklarāciju

Kontakta pieprasījums

Kopīgot šo lejupielādi

Rezultātu pielikumus
Captcha
Paldies, ka kopīgojāt mūsu lejupielādi.
Paldies, ka sazinājāties ar mūsu biroju.