Spustelėdami "Gerai" arba tęsdami apsilankymą šioje svetainėje, patvirtinate, kad perskaitėte ir priėmėte mūsų Duomenų apsaugos ir slapukų politiką. Daugiau informacijos....

Mes, Thermaflex

Susivienykime ir pasirūpinkime ...

Pasaulinės grėsmės, pavyzdžiui, klimato kaita, išteklių trūkumas ir ekosistemų sveikata, yra mūsų ilgalaikės strategijos pavaros. Mūsų filosofija sutelkta į poveikį, naudojant šiluminės energijos tinklus, veiklos meistriškumą ir kuriant pažangius sprendimus.

Mūsų planeta

Be7fa5d1 c105 4e02 817e 0e571e9564eb

Mūsų klimatas

Mūsų pagrindinis tikslas yra sumažinti CO2 emisiją, maksimaliai padidinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, ir sumažinti energijos eikvojimą.

Atsinaujinanti energija

Vis labiau suvokiama atsinaujinančio šildymo ir aušinimo nauda, energijos poreikio dekarbonizacija. Be to, atsinaujinantys ištekliai dažnai yra vietinės kilmės, o tai padeda sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Mes skatiname atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pavyzdžiui, biomasės, saulės terminės energijos, jūros vandens aušinimo ir likutinės šilumos, naudojimą ir, kiek įmanoma, patys naudojame juos savo veikloje.

Energijos taupymas

Mes nuolat geriname mūsų sistemų ir sprendimų energinį naudingumą.
Vidinės energijos taupymo praktikos ir veiklos meistriškumo programos lėmė didesnį energijos efektyvumą mūsų pačių organizacijoje.

F4fbf386 7971 43f0 8284 ccd40ed8ef8b

Mūsų ištekliai

Augantis išteklių trūkumas pasaulyje šiuo metu yra vienas iš pagrindinių iššūkių. Manome, kad galimas problemos sprendimas yra ciklinė ekonomika.

Medžiagos

Mūsų ilgalaikis siekis susigrąžinti visas medžiagas ir taip užbaigti ciklą reikalauja nuolatinio informuotumo ir susikoncentravimo į:

  • atliekų mažinimą visoje vertės grandinėje; 
  • sistemų ilgaamžiškumo didinimą 
  • perdirbtų medžiagų antrinį panaudojimą, tuo pat metu išlaikant optimalią kokybę 
  • perdirbamų medžiagų ir produktų pasirinkimą 
  • vidinių perdirbimo įrenginių diegimą

Vanduo

Kai kuriose pasaulio dalyse geriamojo ir/arba sanitarinio vandens trūkumas ir kokybė tiesiogiai veikia žmonių sveikatą. Mūsų indėlis mažinant šią pasaulinę problemą pasireiškia tiekiant sandarias geriamojo vandens ir / arba sanitarijos sistemas ir mažinant vandens suvartojimą bei kartotinai panaudojant vandenį mūsų gamybos įrenginiuose.

0d2207af 5492 4604 b342 78bdb43becfa

Mūsų ekosistemos

Rūpestis ekosistemomis, sugretinant kartas, skatina mus kartu dirbti palaikant simbiotinę harmoniją. Siekiame maksimalios naudos visoms suinteresuotosioms šalims.

Darbuotojai

Kaip darbdavys, mes siekiame būti energijos šaltinis aistringiems darbuotojams, įgaliname juos pasiekti ir pranokti savo potencialą. Siūlome jiems galimybę augti, vystytis ir išnaudoti savo stipriąsias puses, saugiai, atsakingai ir tvariai dirbdami visame pasaulyje.

Bendruomenės

Yra tik keletas vietų pasaulyje, kur temperatūra yra patogi tiek dieną, tiek naktį ištisus metus. Mes sukūrėme priežiūros nereikalaujančias ir lengvai įdiegiamas sistemas, kurios sujungia aušinimo ir šildymo pasiūlą su paklausa, taip pat sumažinant energijos sąnaudas ir prisidedant prie žaliųjų pastatų.

Tiekimo grandinė

Galime sėkmingai įgyvendinti savo misiją tik dirbdami kartu su panašiai mąstančiais partneriais visoje vertės grandinėje. Bendradarbiaudami su montuotojais, platintojais, tiekėjais ir kitais partneriais, galime sumažinti poveikį klimatui ir sukurti ciklinę ekonomiką.

Peržengiant pramonės standartų ribas...

18e92459 4b50 4e25 a1f4 a69f3f929849

ISO 14001: Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

„Thermaflex“ įsipareigojimą mažinti poveikį aplinkai palaiko ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Šis sertifikatas parodo suinteresuotosioms šalims, kad „Thermaflex“ atitinka standarto reikalavimus.
Mūsų galutinis tikslas - integruotas ISO 9001 ir 14001 kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas visoje tarptautinėje organizacijoje.
Mūsų didžiausios gamyklos Nyderlanduose ir Lenkijoje jau sertifikuotos pagal ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimus.

Spustelėkite čia ir parsisiųskite sertifikatus!

77722551 f72b 41c4 ba4a 6bd2113dff28

EPD (Environmental Product Declaration - Aplinkosauginė produkto deklaracija)

Mūsų tikslas - geresnis pasaulis ateities kartoms. THERMAFLEX suteikia skaidrumo visais tvarumo aspektais: atsižvelgiant į gamybą, medžiagų paiešką arba produkto savybes per visą jų gyvavimo ciklą. Tai aiškiai nurodyta Aplinkosauginėse produkto deklaracijose (EPD), kurios užtikrina tobulą atitiktį LEED arba BREEAM projektams.

Spustelėkite ir parsisiųskite EPD deklaracijas

EPD (Environmental Product Declaration - Aplinkosauginė produkto deklaracija) - tai  svarbiausias tarptautinis standartas, analizuojant ir patvirtinant gaminių aplinkosauginį veiksmingumą. Tai  nepriklausomai patvirtintas ir įregistruotas dokumentas, kuris pasakoja skaidrią ir palyginamą veikimo ciklo istoriją apie produktų poveikį aplinkai; jis leidžia mūsų klientams priimti informacija pagrįstus sprendimus, remiantis trečios šalies  veikimo ciklo įvertinimu (LCA). Susipažinkite video su paprasta EPD analize!

Mūsų deklaracijos užtikrina, kad mūsų komponentai sudaro tvirtą pagrindą žaliųjų statybų praktikai, taupant pinigus ir didinant komfortą, tuo pat metu kuriant sveikesnę aplinką žmonėms gyventi, dirbti ir žaisti. Izoliacija yra paprastas ir ekonomiškas šio tikslo rezultatas. Ji sutaupo kur kas daugiau energijos produkto gyvavimo ciklo metu nei reikalinga jį gaminant, transportuojant ir šalinant.   

EPD paženklinti produktai pripažįstami BREEAM ir LEED projektuose, tai plačiausiai pripažinta aplinkosaugos vertinimo metodika statybos pramonėje. Čia rasite visą informaciją apie  BREEAM ir LEED sertifikavimą. 

Db9a0ba7 2e8d 4918 88fa 1e808b5b0500

C2C (Cradle to Cradle - „nuo lopšio iki lopšio“)

C2C - tai mūsų filosofija, projektavimo metodologija ir sertifikavimo programa, kuria siekiama vystyti gamybos ir vartojimo praktiką tiek, kad ji turėtų teigiamą poveikį žmonėms ir planetai. Produktai reikšmingi sveikatai ir aplinkai. C2C skatina nuolatinį gerinimą, optimizuojant poveikį aplinkai ir susitelkiant į ciklinę ekonomiką.

Spustelėkite ir sužinokite daugiau apie C2C

Arba parsisiųskite sertifikatąs

6e06bcd9 b943 4fd6 ac11 f260997ebce7

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas)

Mes įsipareigojame saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl prisiimame atsakomybę ir už medžiagas, kurios naudojamos gamybai. Visi „Thermaflex“ komponentai atitinka REACH reglamentą: jie nepavojingi ir saugūs naudoti bet kokiomis sąlygomis pagal ES cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentą.

Spustelėkite ir sužinokite daugiau apie REACH

Spustelėkite ir parsisiųskite REACH deklaraciją

Susisiekimo užklausa

Pasidalinkite šiuo dokumentu

Rezultatų priedas
Captcha
Dėkojame, kad pasidalinote mūsų informacija.
Dėkojame, kad susisiekėte su mūsų biuru.