Skip to main content
search

Reading time: 4 minutes

Izolacja od Cradle-to-cradle

Recyclable insulation

Czas czytania: 5 minut

Cradle-to-Cradle

Cradle-to-Cradle jest kolejnym krokiem w kierunku budownictwa cyrkularnego. Koncepcja ta idzie dalej niż zrównoważone budownictwo, w którym produkty na końcu swojego cyklu życia są poddawane jednokrotnemu recyklingowi (cradle to grave), a do wytworzenia produktów za każdym razem potrzebne są nowe surowce.

Odpady to jedzenie

Według Cradle-to-Cradle produkty są projektowane i produkowane w taki sposób, aby surowce, materiały i odpady mogły być w nieskończoność ponownie wykorzystane („odpady to jedzenie”). Oprócz naszych własnych odpadów, przetwarzane mogą być również odpady pochodzące od innych użytkowników. C2C skupia się również na wykorzystaniu energii odnawialnej.

C2C certificates internationally recognised

Cradle to Cradle is not only a concept but also an internationally recognised label for products that have been produced in a safe, circular and responsible way. Products with a C2C certificate comply with the Cradle to Cradle Certified® product standard, as drawn up by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII), a non-profit organisation founded in 2010 by the creators of the sustainability concept, Prof. Michael Braungart (EPEA) and architect William McDonough (MBDC). Unlike an EPD, a C2C certificate is proof that a product can be reused at the end of its lifecycle and that the materials are fully recyclable.

Pięć poziomów wydajności C2C

Aby uzyskać certyfikat C2C, produkt jest oceniany w pięciu kategoriach zrównoważonego rozwoju: wykorzystanie materiałów (zdrowych i bezpiecznych), możliwości ponownego wykorzystania materiałów, wykorzystanie energii odnawialnej i zarządzanie emisją dwutlenku węgla, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna. Dla każdej kategorii produkt otrzymuje poziom wydajności: Bronze, Silver, Gold lub Platinum. O ostatecznej certyfikacji produktu decyduje najniższy poziom wydajności uzyskany w pięciu kategoriach.

Certyfikacja i odnowienie certyfikacji

Aplikacje C2C nadzorowane są przez akredytowanych ewaluatorów, takich jak EPEA GmbH. Swoje wyniki przekazują oni do C2CPII, która dokonuje ich oceny i może wydać certyfikat C2C. Certyfikat C2C jest ważny przez dwa lata. Odnowienie certyfikatu jest możliwe, jeśli posiadacz certyfikatu wykaże się postępem w każdej z pięciu kategorii certyfikacyjnych podczas ponownej certyfikacji. Zachęca to producentów do dalszego wprowadzania innowacji.

Dlaczego Thermaflex?

Opracowujemy i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania techniczne w zakresie izolacji cieplnej, ochrony, odporności na wstrząsy i izolacji akustycznej.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Produkty izolacyjne w 100% nadające się do recyklingu
Zarządzanie projektem i wsparcie

Wiadomości

13 marca, 2024 in Projekty

Przekształcanie instalacji (prefabrykowanych) za pomocą rozwiązania izolacyjnego Thermaflex

Opinia klienta - ERA Montage 07 lutego 2024 r.Firma Era Montage Service BV z siedzibą w Almelo w Holandii stanęła przed różnymi wyzwaniami podczas produkcji prefabrykowanych skidów, a jednym z…
Czytaj więcej
12 grudnia, 2023 in Wiadomości

Skuteczna ochrona systemów wodno-kanalizacyjnych przed zamarzaniem

W Polsce, w zależności od obszaru, strefy przemarzania sięgają do głębokości od 0,8 do 1,4 metra. Stąd ochrona infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przed zamarzaniem dotyczy zarówno instalacji pod ziemią, powyżej…
Czytaj więcej