Skip to main content
search

Reading time: 7 minutes

Environmental Product Declaration (EPD)

Recyclable insulation

Czas czytania: 5 minut

Environmental Product Declaration (EPD)

Jeśli chodzi o zrównoważone budownictwo, skrót „EPD” jest używany coraz częściej: co oznacza i co można z nim zrobić?

EPD jest pochodną LCA

EPD jest skrótem od angielskiej nazwy Environmental Product Declaration. Dokument EPD zawiera ilościowy wykaz ekologiczności produktu we wszystkich fazach jego cyklu życia. Zawiera on naukowo uzasadnione dane pochodzące z oceny cyklu życia (LCA) wraz z obliczeniami produktu, wykonanymi zgodnie z normą ISO 14040/14044. W efekcie EPD jest skróconą wersją analizy cyklu życia produktu (LCA).

EPD dla wyrobów budowlanych

EPD istnieją dla wielu różnych produktów. Tutaj ograniczymy się do SPD związanych z budownictwem. EPD dla produktów budowlanych jest sporządzana zgodnie z międzynarodową normą ISO 14025 i europejską normą EN 15804. Czy wiesz, że dzięki EN 15804 sektor budowlany posiada najbardziej zaawansowany system EPD?

Normalizacja i harmonizacja

Norma EN 15804 zawiera znormalizowane podstawowe zasady obliczeniowe (Product Category Rules lub PCR) służące do klasyfikacji podobnych wyrobów budowlanych w sposób jednoznaczny, tj. spójny. Celem jest harmonizacja określania, sprawdzania i prezentacji wyrobów budowlanych. Niektóre kraje stosują dodatkowe wymagania do normy EN 15804, takie jak toksyczność (Holandia) lub zdrowie (Francja).

Wiarygodny i uznany

EPD nie jest obowiązkowa, ale jest weryfikowana przez niezależną stronę. Podstawy naukowe, europejska znormalizowana metodologia i niezależna weryfikacja sprawiają, że EPD jest wiarygodnym dokumentem, który jest uznawany na całym świecie.

Porównaj wpływ produktów na środowisko

EPD zapewniają przejrzystą i neutralną informację o wpływie zalecanych produktów na środowisko i sprawiają, że produkty o tych samych funkcjach są porównywalne. Pokazują one, w jakich obszarach produkt wypada dobrze, a w jakich gorzej pod względem wpływu na środowisko. EPD pomagają zapobiegać greenwashingowi i zapobiegają fałszywemu oznaczaniu produktów jako zrównoważonych.

Zdobywanie punktów w BREEAM i LEED

EPD dla szeregu produktów pomaga zapewnić szersze zrozumienie ogólnego wpływu budynku na środowisko. Chociaż EPD nie są etykietami ani certyfikatami, są one często wymagane w przetargach publicznych oraz w certyfikacji budynków BREEAM i LEED. Systemy te wymagają informacji w formie EPD i przyznają dodatkowe punkty budynkom zawierającym produkty objęte EPD. EPD są zwykle ważne przez pięć lat.

Przydatne dla projektantów i specyfikatorów

Za pomocą EPD producenci pokazują, że poważnie traktują zrównoważony rozwój. Jednocześnie, dzięki EPD przyczyniają się pośrednio do uczynienia budynków bardziej zrównoważonymi. Pomagają one projektantom, architektom, nabywcom i innym stronom zaangażowanym w budowę w przepisywaniu i/lub stosowaniu produktów przyjaznych dla środowiska.

Uwaga na zakres EPD

Jeśli chcesz wykorzystać EPD jako wytyczne, zwróć również uwagę na zakres LCA, na których są one oparte. Producenci nie zawsze mogą oszacować, jak ich produkt będzie wykorzystywany po sprzedaży. Dlatego EPD określa zakres LCA. Na przykład istnieją LCA, które obliczają tylko fazy od surowca do wytworzenia produktu (cradle-to-gate) lub wszystkie fazy cyklu życia (cradle-to-grave). Dzięki temu stwierdzeniu można mieć pewność, że nie porównuje się jabłek i pomarańczy.

Dlaczego Thermaflex?

Opracowujemy i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania techniczne w zakresie izolacji cieplnej, ochrony, odporności na wstrząsy i izolacji akustycznej.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Produkty izolacyjne w 100% nadające się do recyklingu
Zarządzanie projektem i wsparcie

Wiadomości

5 stycznia, 2023 in Wiadomości

Obniżenie kosztów ogrzewania poprzez prawidłową izolację systemu grzewczego

Reading time: 3 minutes W związku z trwającym kryzysem energetycznym, koszty ogrzewania gwałtownie wzrosły, a zima jest tuż za rogiem. Teraz nadszedł czas, aby oszczędzać energię i zapewnić sprawne działanie…
Czytaj więcej
23 grudnia, 2022 in Wiadomości

Zrównoważona izolacja

Czas czytania: 5 minut Zrównoważona izolacja budynków jest aktualnym zagadnieniem, częściowo ze względu na kryzys klimatyczny i energetyczny. Jednocześnie niewiele uwagi poświęca się izolacji systemów klimatycznych w budynkach. A szkoda,…
Czytaj więcej