Skip to main content
search

Reading time: 4 minutes

Dobra droga w kierunku zrównoważonej przyszłości

W obliczu zmian klimatycznych i światowego kryzysu energetycznego, coraz więcej przedsiębiorstw zwiększa swoje inwestycje wspierające działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ten kierunek staje się coraz bardziej popularny wśród świadomych firm z krajów europejskich, dla których kwestie związane z zrównoważonym rozwojem stały się obecnie priorytetem. Przedsiębiorstwem, dla którego zrównoważony rozwój, to nie tylko dobrze sprzedający się slogan marketingowy, jest Thermaflex, który kładzie ogromny nacisk na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne, wdrażając do produkcji innowacyjne i proekologiczne procesy zmierzające w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Od momentu powstania firmy Thermaflex, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stanowią podstawę jej oferty biznesowej. Głównym celem firmy jest wniesienie pozytywnego wkładu w środowisko poprzez dostarczanie zrównoważonych rozwiązań izolacyjnych, które pomagają zminimalizować straty energii i zoptymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych. Ograniczenie emisji CO2, obieg zamknięty i recykling – to trzy proekologiczne obszary, które są priorytetem dla Thermaflex, zgodnie z filozofią firmy, która jest wyrażana poprzez motto „Sustainable insulation solutions” (ang. „Zrównoważone rozwiązania izolacyjne”).

Ograniczenie emisji CO2

Globalne ocieplenie stawia przed ludzkością największe wyzwanie naszych czasów i aby zapobiec następującym zmianom klimatycznym, konieczne jest drastyczne ograniczenie emisji CO2. Międzynarodowy zespół Thermaflex zdaje sobie sprawę z tego problemu, dlatego nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

I tak też, produkty marki Thermaflex są zgodne z rozporządzeniem REACH, a więc nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka; posiadają Środowiskową Deklarację Produktu (EPD), potwierdzającą, że izolacja ta nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko; certyfikat RoHS, który poświadcza ograniczenie ilości niebezpiecznych substancji przenikających do środowiska oraz znak CE.

Nasz zespół czuje się w obowiązku dbać o przyszłość kolejnych pokoleń, dlatego nieustannie podejmujemy kroki w celu ochrony klimatu na wielu płaszczyznach. Jednym z nich są działania zmierzające do ograniczenie emisji CO2 poprzez wdrażanie innowacyjnych koncepcji izolacyjnych. Chcemy pokazać innym, że zrównoważony rozwój jest osiągalny i opłacalny dla nas wszystkich – niższe zużycie energii oznacza niższe koszty dla naszych klientów i użytkowników końcowych a także niższą emisję szkodliwych substancji oraz dłuższą żywotność budynków czy instalacji. – mówi Marta Pardo-Głąb, specjalista ds. marketingu z firmy Thermaflex.

Co ciekawe, już w 1990 roku była także pierwszą firmą na świecie, która przestawiła się na produkcję całkowicie wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC) – czyli związków chemicznych wpływających na powiększenie dziury ozonowej.

Izolacje nadające się do recyklingu

Thermaflex jest jedynym dostawcą izolacji, posiadającym certyfikat Cradle-to-Cradle (C2C)  dla swoich produktów, które są produkowane bezpiecznie, odpowiedzialnie i z możliwością ponownego przetworzenia. Certyfikat C2C potwierdza, że nadają się one w 100% do recyklingu, a po zakończeniu swojej żywotności, mogą zostać zawrócone do ponownej produkcji, nie tracąc przy tym swoich dotychczasowych właściwości. Dzięki temu, zostaje zminimalizowana ilość odpadów i zasobów zużywanych przez firmę, tym samym ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

Stosowana przez nas technologia zapewnia ograniczenie powstawania odpadów podczas produkcji praktycznie do zera. Umożliwiamy tym samym wielokrotne wykorzystanie surowców dla wytwarzania produktu o tej samej jakości – mówi Marta Pardo-Głąb z firmy Thermaflex.

Poprzez recykling, Thermaflex propaguje zrównoważone podejście do gospodarki surowcami, angażując swoich Klientów do wspólnych inicjatyw na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi:

Mamy świadomość tego, że sami możemy tylko w niewielkim stopniu zmienić ten świat na lepsze. Z tego względu jesteśmy zmotywowani do współpracy z naszymi Klientami, podejmując m.in. działania mające na celu odbiór od nich niewykorzystanych izolacji – dodaje Marta Pardo-Głąb.

I tak, działając w ramach zrównoważonego modelu biznesowego, Thermaflex współpracuje m.in. z firmą Entalpia Europe:

Thermaflex rozumie, że niewykorzystanych lub zużytych izolacji nie należy traktować jako odpadu, lecz jako potencjalne surowce do ponownego wykorzystania. Dzięki możliwości zwrotu niewykorzystanego materiału do Thermaflex, wiemy, że nasz wspólny wysiłek na rzecz zrównoważonego rozwoju to krok do przodu w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne – dodaje Oskar Pięta Dyrektor Fabryki Entalpia Europe.

Tak dla obiegu zamkniętego

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią jedno z największych źródeł odpadów w Europie. Zainspirowany tym problemem, Thermaflex zainicjował program odbioru resztek izolacji pozostałych po montażu od swoich Klientów:

– Nieustannie poszukujemy zrównoważonych rozwiązań dążących do redukowania negatywnego wpływu na środowisko, a program odbioru resztek izolacji pozostałych po montażu, jest jednym z nich. Dzięki temu, materiały, które trafiłyby na składowisko odpadów, są ponownie przetwarzane i wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Co więcej, kartony na produkty, tj. ThermaSmart PRO, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było ponownie wykorzystać do zgromadzenia resztek materiałów po pracach instalacyjnych i przekazać do Thermaflex, gdzie zostaną ponownie przetworzone na nowy materiał izolacyjny – wyjaśnia Marta Pardo-Głąb, specjalista ds. marketingu z firmy Thermaflex.

Wszystkie te aspekty – niska emisja CO2, obieg zamknięty oraz recykling – świadczą o długofalowym zaangażowaniu Thermaflex w zrównoważony rozwój. Co więcej, firma nie tylko wdraża te rozwiązania w swojej działalności, ale również dąży do szerzenia świadomości i inspiracji w całej branży. Dzięki temu przyczynia się do ochrony środowiska i zmierza w dobrym kierunku tworzenia zrównoważonej przyszłości.