Når du klikker på "OK" eller fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at du har læst og accepteret vores cookiepolitik. Flere oplysninger...

CO2-tæller til Thermaflex-produkter

De samlede CO2-besparelser opnår vi takket være:

 • Isoleringsrørskåle i varmeinstallationer;
 • Isoleringsrørskåle i køleinstallationer;
 • Mulighed for vedvarende energiforsyning med præ-isolerede rør.

CO2-besparelser med Thermaflex' isoleringsrørskåle

Det vurderes, hvor stor mængde tilsvarende CO 2-udledning (ca.), der kan spares ved brug af isoleringsprodukter. Energibesparelser fører til reduceret anvendelse af energiressourcer der anvendes til produktionen af energi. Undgåede mængder udledninger af CO2 fra produktion af energi beregnes og antal kilo af tilsvarende CO2-udledninger i atmosfæren vurderes. 

Alle specifikke data for de fem Thermaflex-produktionsanlæg blev anvendt.

 • Hvert produktionsanlæg blev vurderet, og det blev fastslået, hvor mange råmaterialer, der blev indkøbt i løbet af 2014 til produktion af isoleringsmaterialer. Det anslås, at mindst 80 % af råmaterialerne på de forskellige produktionsanlæg blev anvendt til at producere isoleringsmaterialer, dog ikke datterselskabet i Holland, som primært fremstiller præ-isolerede rørsystemer.
 • Produkt porteføljer på Thermaflex' produktionsanlæg blev vurderet, og det blev anslået, cirka hvor stor en procentdel af alle råmaterialer, der blev anvendt til at producere isoleringsrørskåle. Derfra blev det anslået, hvor stor en del af de producerede isoleringsmaterialer, der er til varmeinstallationer, og hvor stor en del der er til køleinstallationer. Vurdering blev baseret på den region, Thermaflex' produktionsanlæg var beliggende i. For eksempel blev det anslået, at 90 % af al isolering produceret i Thailand var til køling, mens 10 % var til varmeinstallationer baseret på klimaforholdene der, hvor produkterne blev distribueret. (1)
 • Ydermere blev det fastslået, hvilke otte produkter, der ud fra mål og fysiske egenskaber, blev fremstillet flest af. Takket være disse data, kan man anslå gennemsnitslængden af isoleringsrør i meter, som kan fremstilles pr. kilo råmaterialer.
 • Ved brug af alle otte fastslåede fælles produktmål blev varmetab og varmebesparelser beregnet for dem alle. Beregningerne blev udført i henhold til EN ISO12241-standarden for en meter specifikt isoleringsrør. Energibesparelserne blev beregnet ved at sammenligne ikke-isolerede rør med isolerede rør.
 • Ved hjælp af alle fastslåede fælles produktmål blev energibesparelserne beregnet i forhold til kondens sikring. Beregningerne blev udført i henhold til EN ISO12241-standarden for en meter specifikt isoleringsrør. Energibesparelserne blev beregnet ved at sammenligne minimalt isolerede rør og isolerede rør med udvalgte produkter.
 • Følgende parametre blev anvendt til beregning af energibesparelserne på varme for en meter isolering:
  • Stålrør;
  • Rumtemperatur 20o C;
  • Mediets temperatur (vand) 60o C;
  • Udregninger er udført uden ventilation og i et ensartet og stabilt miljø.
 • Følgende parametre blev anvendt til beregning af energibesparelserne på køling for en meter isolering:
  • Stålrør;
  • Rumtemperatur 32o C;
  • Mediets temperatur (vand) 5o C;
  • Relativ luftfugtighed 70 %;
  • Udregninger er udført uden ventilation og i et ensartet og stabilt miljø.
 • Efter at have etableret den gennemsnitlige energibesparelse ved 1 meter isolering for henholdsvis varme og køling, blev det anslået hvor mange timer om året, de ville give besparelser ved at multiplicere 7 måneder med 30 dage og 8 timer om dagen.
 • Næste skridt var at anslå hvor stor en reducering i CO2 der kan opnås, ved at spare en bestemt mængde af energi ressourcer. For køling blev det antaget, at der kunne opnås besparelser ved brug af elektrisk energi, dermed reducere udledning af CO2 i produktionen af elektrisk energi.For varme blev det antaget, at der kunne opnås besparelser i produktionen af varme ved brug af blandet brændsel. (2)
 • Da Thermaflex har kunder i over 40 lande, blev World Electricity Generation by Fuel brugt til at anslå det gennemsnitlige antal kg CO2 der bliver udledt pr. produceret kWh. (3)
 • For varmeenergibesparelser blev World Heat Generation by Fuel brugt til at anslå antallet af kg CO2 der udledes pr. sparet kWh. (3)
 • Energibesparelser ved brug af isoleringsmaterialer i køle- og varmeanlæg, foretages på baggrund af en årlig brugsfase. En tidsperiode på 1680 timer blev brugt til at anslå de totale besparelser for Thermaflex rør isolering i en tilsvarende periode.
 • Ved opvarming anslås den gennemsnitlige besparelse pr. minut til at være 591,2 kg CO2 pr. år.
 • Ved køling anslås den gennemsnitlige besparelse pr. minut til at være 18,11 kg CO2 pr. år.(4)

CO2-besparelser med Thermaflex' præ-isolerede rørprodukter - Flexalen 600

 • Thermaflex ved, hvor mange produkter der fremstilles og leveres til kunder.
 • Antallet af boliger, der er tilsluttet præ-isolerede rørsystemer til energifordeling, er anslået.
 • Det er ligeledes anslået, hvor mange realiserede projekter, der er er tilsluttet vedvarende energi.
 • Det antages at besparelser på CO2-udledning opnås ved levering af vedvarende energi i boliger med præisolerede rør, frem for ”grå” energi.
 • Der anvendes gennemsnitligt europæisk energiforbrug pr. bolig. (3) 
 • Global opvarmning potientiale beregnes i CO2/kWh for mængden af ‘grå’ energimiks der anvendes i boligen. (3)
 • Global opvarmning potientiale beregnes i CO2/kWh for mængden af ‘grøn’ energimiks der anvendes i boligen. (3)Der opnås tilsvarende besparelser på
 • CO2 udledning, hvis der anvendes vedvarende energi frem for det gennemsnitlige energimiks pr. land. Det antages, at bæredygtige projekter gør det muligt at levere vedvarende energimiks (3) til boliger frem for det gennemsnitlige energimiks pr. land.
 • Forskellen i kg CO2-sammenlignlige udledninger mellem ‘gråt’ energimiks og vedvarende energimiks beregnes. 
 • Besparelser i den gennemsnitlige vedvarende energi frem for det ‘grå’ energiforbrug pr. minut estimeres til 103,93 kg CO2- pr. år.

MWh kompatibelt med grøn energi

 • Thermaflex ved, hvor mange præisolerede rør der fremstilles og leveres til kunder.
 • Antallet af boliger, der er tilsluttet præ-isolerede rørsystemer til energifordeling, er anslået.
 • Det er anslået, hvor stor en del af realiserede projekter, der er tilsluttet vedvarende energi.
 • Der anvendes gennemsnitligt europæisk energiforbrug pr. bolig. (3) 
 • Andelen af boliger tilsluttet vedvarende energi beregnes og ganges derefter med energiforbruget pr. bolig, så den samlede mængde vedvarende energi i MWh, der er mulig for boliger, beregnes.

Kontaktanmodning

Del denne download

Bilag med resultater
Captcha
Tak, fordi du har delt vores download.
Tak, fordi du har kontaktet vores kontor.