Når du klikker på "OK" eller fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at du har læst og accepteret vores cookiepolitik. Flere oplysninger...

Biomasse varme Bogafjell, Norge

Sandnes, Norway
Nyt innovativt byggeri med, lokal bæredygtig varmeforsyning
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge
Biomasse varme Bogafjell, Norge

Bogafjeld er et nyt forstadsområde til byen Sandnes som ligger ved foden af Bogafjeldet, i Rogaland amt . Norges nationale ambition om at bevæge sig væk fra fossile brændsler til mere vedvarende energi former falder helt i tråd med dette projekt. Norges ambitiøse mål indbefatter også frasalg af fossilt brændstof som olie og gas, som en del af denne langsigtede plan. Landets overflod af vedvarende energikilder gør det fuldt ud muligt. Dette gælder også især for området omkring Bogafjeld, hvor de store skove i regionen idag levere bæredygtig varme til dette  ny-etablerede samfund

Nærenergi,  det regionale energiselskab og partner til THERMAFLEX var også i dette projekt tovholder og projektudvikler. I et tæt samarbejde med THERMAFLEX er der opstået et unik partnerskab efter det første vellykkede pilotprojekt i Lyngdal. 


Nærenergi  har de seneste år vist sig som en stærk spiller på det skandinaviske marked for bæredygtig energi. Bogafjeld projektet demonstrerer dette perfekt, hvordan lokale ressourcer kan bruges til at etablere fleksible, uafhængige fællesskaber og samtidig sikre energi til overkommelige priser via en stabil forsyning.

Et tæt samarbejde imellem alle involverede parter har bevirket at  denne energi overgang og udvikling af bæredygtige energiløsninger har haft positivt effekt til såvel beboelse, som industrielle markeder og er blevet godt modtaget.


Projektet omfattede nybyg af bofællesskab i Rogaland fjeldene for unge familier. Målet var at forsyningen skulle leveres med mindst 40% biomasse til arealet (68 huse) til varme og varmt brugsvand, kollektiviseret gennem et fjernvarme netværk. Igennem En 300 kWh træflis-baseret installation på biomasse kunne dette med lethed leveres af de udbredte skovearealer i området. En 300 kWh gas kedel  skal alternativ fungere som back-up for spidsbelastninger om vinteren, som det kræves i norsk lovgivning

               

Oplysninger

Det samlede rørlængde af ledningsnettet er 2.241 meter, med en gennemsnitlig driftstemperatur imellem 60 ° og 80 ° Celcius. For optimal installation hastighed og driftsmæssige resultater, herunder minimering af risikoen for lækager, blev alle hus tilslutninger foretaget med Flexalink præfabrikerede stikledninger.

Mål

Med en el-pris i Norge som var på et historisk lavt niveau, ville det være noget af en udfordring at demonstrerer værdien af et lokalt fjernvarme net i form af en (biomasse-drevet)  energi løsning

             

I et langsigtet perspektiv, skal projektet kunne vise, hvordan lokale, turn-key løsninger baseret på termisk energi  kan udkonkurrerer individuelle, el-baserede systemer, når det kommer til at sikre et pålidelig og fremtidssikret  termisk komfort med minimale omkostninger. Det ville også kræve et super effektiv og bæredygtig distributionsnet.

  

I forhold til implementering, var en fleksibel netværksløsning med et minimalt antal tilslutninger nøglen til at tackle de niveau udfordringer som følge af bjergrige landskaber på Bogafjell. Ved anvendelse af fleksible rør og Flexalink kunne der opnås store besparelser på installationstid, arbejdskraft og materiale omkostninger.

            

Ledningsnettet var etableret under asfalt niveau i vejen, og adgang dertil vil derfor være meget begrænset. Vigtigheden af et vedligeholdelsesfri system  var derfor også afgørende. 

Resultater

Projektet viste sig at være en stor succes, både i form af reducering af installation omkostninger og ydeevne. Vores fleksible, præisolerede Flexalen rørsystem, kombineret med Flexalink dvs. færdige hustilslutninger vist sig ideel til at tackle problemerne med tidsforbrug, nivellering og arbejdskraft under gennemførelsen. På den første dag, blev installationerne til en hel gade tilsluttet med 8 huse, af blot to af vores uddannedecertificerede partnere

Samarbejdet med THERMAFLEX Nordic og deres innovative løsninger.
giver store energi og lægningsmæssige fordele .

Harry Leo Nøttveit, Teknisk Direktør & projecktchef  i Nærenergi


Beregnede dimensioner og optimering af netværk blev foretaget af  THERMAFLEX projektafdeling i tæt samarbejde med Nærenergi og entreprenøren, for at sikre en høj bæredygtig effektivitet. Siden realisering i 2014, har der endnu ikke været nedbrud eller netværks forstyrrelser. Bogafjell projektet  tjener nu som et ideelt eksempel på, hvordan en lokal energiforsyning i nærområdet, kan skabe værdi for alle involverede gennem nøglefærdige løsninger. Både nuværende og kommende beboere vil i fremtiden komme til at nyde godt af et stabilt komfort niveau, og samtidig opretholde en lav energi regning

Organisationer

Nærenergi (Energi forsyning, vedligeholdelse, installation)

Østerhus Tomter (Ejendomsudviklingsselskab)

Risa A/S (Entreprenør)

Statistik
 • 1 dag
 • For tilslutning af alle huse på en vej , med
 • 2
 • kun to installatører
 • 45% besparelser
 • på totale installationsomkostninger  sammenlignet med traditionelle systemer
 • 68 Hjem
 • nyder et stabilt niveau af komfort, og samtidig opretholde en lav energi regningen i mange år fremover
Varighed
1 år (Udført i år 2013)
Kontakter
Jan Hønning
Sales Director
Datterselskab: Thermaflex Nordics
j.honning@thermaflex.com
Adresse
Bogafjell , 4324 Sandnes, Norway
F1886a1c 32ee 48bf b4b7 1031d59400cf

Kontakt os

Thermaflex Nordic
  Denmark
+45 725 24 081
Se alle vores kontorer

Kontaktanmodning

Del denne download

Bilag med resultater
Captcha
Tak, fordi du har delt vores download.
Tak, fordi du har kontaktet vores kontor.