Når du klikker på "OK" eller fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at du har læst og accepteret vores cookiepolitik. Flere oplysninger...

Offentlige myndigheder og kommuner

Energi og bæredygtig udvikling: en oplagt mulighed

I førersædet. Offentlige myndigheder og kommuner spiller en afgørende rolle for overgangen til bæredygtig energi og cirkulær økonomi. Idet de repræsenterer deres lokalsamfund har de en unik position i forhold til at introducere integrerede skalaløsninger, som hurtigt kan fyre op under såvel energieffektivitet som vedvarende energi. En af disse integrerede løsninger er udviklingen af moderne (fjern)varmesystemer.

Vælg marked

Skygger af grønt

Det er afgørende, at vi overgår til bæredygtig energi, hvis verden skal nå målet om en bæredygtig og harmonisk udvikling: lige fra udryddelsen af fattigdom og social ulighed til bekæmpelsen af klimaforandringer og sikring af et sundt miljø. Da byer står for over 70 % af det globale energibehov, er deres politiske foranstaltninger på energiområdet afgørende for, om vi når disse mål. Infrastrukturen er vigtig i forhold til at fremme lokal, privat investering i lokal vedvarende energi med den nyeste teknologi.

Fælles håndtering af udfordringerne

Intet behov for at tage udfordringen op alene. Mange lokale og regionale instanser slår sig sammen om at gøre noget ved disse udfordringer. På tværs af Europa, selv uden for Europas grænser, har en lang række underskrivere i Borgmesterpagten  forpligtet sig til at øge energieffektiviteten og anvende vedvarende energikilder i deres hverv. På den måde kan de støtte op om indsatsen ved at udbrede brugen af moderne fjernvarmesystemer.

Lad os skabe forandringen sammen!

Thermaflex har tradition for banebrydende innovationer. Vores design, der skal sikre effektivitet, bæredygtighed og genanvendelighed, sigter mod at minimere anvendelsen af ressourcer og på den måde maksimere fordelene. Det ansvar tager vi seriøst. Gennem de systemer, vi leverer, og i vores processer. Sammen, gennem samarbejde og i fællesskab med interessenter i lokalsamfundet, kan vi arbejde på en bedre fremtid for alle.

Kontaktanmodning

Del denne download

Bilag med resultater
Captcha
Tak, fordi du har delt vores download.
Tak, fordi du har kontaktet vores kontor.