Når du klikker på "OK" eller fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at du har læst og accepteret vores cookiepolitik. Flere oplysninger...

Landbrug

Vedvarende energi inden for landbrug: et naturligt match

Mulighed for at høste fordele. Landkommuner har et kæmpestort uudnyttet potentiale, når det gælder fremstilling og salg af energi fremstillet på en bæredygtig måde. De store landområder, naturlige ressourcer og mange forskellige måder at fremstille energi på kan opfylde lokale energibehov og skabe grobund for nye, langsigtede indtægter. Men hvordan finder man frem til det fulde potentiale?

Vælg marked

Gro sammen

Forbindelsen mellem lokal produktion og forbrug af varme, køling og elektricitet har væsentlige fordele for landkommuner. Det fremmer fleksibilitet, udbytte og beskæftigelse, samtidig med at det reducerer udledningen af drivhusgasser. På den måde kan landkommunerne styrke harmonisk og bæredygtig udvikling i egne kommuner. 

                  

I Europa tegner bioenergi sig for over 2/3 dele af den samlede forsyning af vedvarende energi, idet den  fælles landbrugspolitik hjælper land- og skovbrug med at levere biomasse til lokal energiforsyning og opmuntrer til brug af bioenergi i landområder. Dette omfatter bindende mål om, at medlemslandene skal nå et niveau for vedvarende energi på 20 % inden 2020. Disse initiativer letter landbrugssamfundenes overgang til miljøvenlig, billig og vedvarende energi. 

Vedvarende energi gennem bæredygtige netværk

Ét er at slutte brugerne til de vedvarende energikilder. At gøre det på en effektiv, bæredygtig måde noget helt andet. Vedvarende energikilder i form af biomasse eller biogas findes i uendelige mængder, så udfordringen ligger i at finde en effektiv løsning, der samtidig er fremtidssikret. Hos Thermaflex vil vi gerne sikre, at landbrugskommunerne kan høste frugten af deres overgang til grøn energi. Vores simple, men effektive og ikke mindst langsigtede opskrift sikrer en vinderkombination, der tilgodeser både økonomi, afgrøder og klima!

Kontaktanmodning

Del denne download

Bilag med resultater
Captcha
Tak, fordi du har delt vores download.
Tak, fordi du har kontaktet vores kontor.