Når du klikker på "OK" eller fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at du har læst og accepteret vores cookiepolitik. Flere oplysninger...

Om Thermaflex

Thermaflex' integrerede QHSE-kvalitetsstyringssystem

Dette gør det muligt for os at imødekomme vores  interessenternes forventninger, samt udvise bæredygtighed og være innovative, ansvarlige og transparente med hensyn til kvalitet, (Quality), sundhed (Health), sikkerhed (Safety) og miljø (Environment).

Dd249bab 1d1f 4bcb b230 0378e08f2c11

Kvalitetssikring

Thermaflex' kvalitetsstyringssystemer har formet alle vores processer med det formål at opfylde vores kunders forventninger. Takket være de indbyggede metoder til løbende forbedring kan vi hele tiden tilpasse os markedskravene.
Vi opfylder vores kunders behov og sørger samtidig for at minimere vores påvirkning af miljøet, understøtte den cirkulære økonomi ved at forbedre vores processer samt reducere mængden af kasseret materiale og genbrugsaffald.

Vores kvalitetsledelsessystemer er certificerede iht. ISO 9001 og er integreret i vores QHSE-kvalitetsstyringssystemer. Med planeten og dens befolkning i tankerne overvåger og forbedrer vi hele tiden kvaliteten af vores produkter. Vi overholder altid gældende lokale regler og lovgivning, så vi er på forkant med risici.

F4fe2bc0 04bb 4cb7 bb36 efb548a44237

Høje kvalitetsstandarder

Vores processer og systemer er udviklet, så de opfylder internationale standarder og samtidig levere fremragende kvalitet. Et meget vigtigt aspekt af kvalitetskulturen hos Thermaflex er desuden, at det er vores mål og drivkraften bag vores medarbejdere verden over at overgå kundernes forventninger. Problemfri interne procedurer sikrer, at vores produkter, systemer, serviceydelser og præstationer altid er af højeste kvalitet. Hvad angår Europa, er Thermaflex' egne standarder i øvrigt strengere end de europæiske standarder

Aa2cba69 b920 4e04 bfcd 971111483ad0

Sundhed, sikkerhed og miljø

Den effekt, udtømningen af ressourcer har på miljø og samfund, er ikke til at komme udenom. Vores mål er i videst mulige omfang at bidrage til den cirkulære økonomi og samtidig være foregangsmand for bæredygtighed inden for vores branche. Dette gør vi ved at drive forretning på en sikker, ansvarlig og bæredygtig måde over hele verden. Med den største respekt for vores medarbejdere, leverandører, kunder, lokalsamfund og disses sundhed og sikkerhed. Omfanget af vores engagement er beskrevet i vores miljøvaredeklarationer (MVD)

For at opnå de højeste standarder arbejder vi løbende på at øge vores medarbejderes bevidsthed gennem uddannelse og involvere vores interessenter i igangværende udviklingsprojekter. Sundhed, sikkerhed og miljø er en integreret del af vores QHSE-styringssystem. Vores mål er helt at undgå ulykker og miljøhændelser. Dette gør vi ved at skabe en sikker og miljøvenlig arbejdsplads.
Knowhow om alle produktingredienser gør, at vi kan undersøge mulighederne for yderligere optimering, hvilket resulterer i brug af mere sikre materialer. Vores mål er at bidrage til en bæredygtig fremtid ved hele tiden at reducere vores påvirkning af miljøet gennem løbende forbedring af vores miljøstyringssystem. 

Salg af energibesparende produkter, systemer og løsninger og løbende reduktion af den miljømæssige påvirkning som følge af produktion og andre driftsaktiviteter kræver løbende uddannelse og udvikling af vores medarbejdere. Vi bestræber os på at reducere vores påvirkning af miljøet ved at

  • Bruge genanvendelige materialer og genbrugsmaterialer, samtidig med at vi opretholder en høj kvalitet
  • Bruge grøn energi i vores drift over hele verden, i det omfang det er muligt
  • Prioritere materialeeffektivitet og affaldsreduktion højt
  • Altid at stræbe efter optimal forvaltning af vand
A08b6617 dd0c 47b8 90ca 3c1e5766bd3f

ISO 9001: Kvalitetsstyringssystemer

Vores stræben efter driftsmæssig effektivitet, samtidig med at vi minimerer vores påvirkning af miljøet, kræver understøttende styringssystemer i hele organisationen.
Implementering af certificering af de integrerede ISO 9001-/14001-kvalitets- og miljøstyringssystemer i vores verdensomspændende driftsaktiviteter udgør et væsentligt bidrag i forhold til realiseringen af vores langsigtede strategimål om bæredygtighed.
Certificering [juni 2015]: Alle fabrikker i Holland, Polen, Tyrkiet, Thailand og Rusland.

Klik her for at hente certificeringerne!

Kontaktanmodning

Del denne download

Bilag med resultater
Captcha
Tak, fordi du har delt vores download.
Tak, fordi du har kontaktet vores kontor.