Når du klikker på "OK" eller fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at du har læst og accepteret vores cookiepolitik. Flere oplysninger...

Om Thermaflex

Lad os sammen gøre en indsats for ...

Globale trusler såsom klimaforandringer, ressourceknaphed og økosystemers sundhed. Dette er den langsigtede drivkraft bag vores strategi. Kernen i vores filosofi er at gøre en forskel via optimale termiske energinetværk, driftsmæssig effektivitet og samarbejde om udvikling af intelligente løsninger.

Our planet

Be7fa5d1 c105 4e02 817e 0e571e9564eb

Vores klima

Vores vigtigste mål er at reducere CO2-udledningen ved at maksimere brugen af vedvarende energier og minimere energispild.

Vedvarende energi

Der er en stigende bevidsthed om fordelene ved at bruge vedvarende energi til opvarmning og køling ved en dekarbonisering af vores energibehov. Derudover er vedvarende energikilder ofte tilgængelige lokalt, hvilket bidrager til at reducere afhængigheden af eksterne leverandører. Vi fremmer brugen af vedvarende energikilder såsom biomasse, termisk solenergi, køling med havvand og restvarme, for at anvende det i vores drift i det omfang, det er muligt.

Energibesparelse

Vi forbedrer løbende forbruget af energi i vores systemer og løsninger.
Samt interne projekter, som skal sikre energibesparende arbejdsmetoder og driftseffektivitet, har allerede resulteret i forbedret energiudnyttelse i vores egen organisation.

F4fbf386 7971 43f0 8284 ccd40ed8ef8b

Vores ressourcer

Den tiltagende ressourceknaphed er i øjeblikket en meget stor verdensomspændende udfordring. Vi tror, at der kan findes en løsning i den cirkulære økonomi.

Materialer

Vores langsigtede ambition om at genanvende alle materialer for derved at lukke kredsløbet kræver, at vi hele tiden er opmærksomme på og arbejder på:

  • affaldsreduktion i hele værdikæden; 
  • forlængelse af systemernes levetid;
  • anvendelse af genbrugsmaterialer og samtidig bevarelse af optimal kvalitet 
  • valg af genanvendelige materialer og produkter 
  • have interne genbrugsfaciliteter

Vand

Flere steder i verden påvirkes menneskers sundhed direkte af vandmangel og vandets dårlige kvalitet, både som drikkevand og anvendelse til sanitære installationer. Vi bidrager til at reducere dette verdensomspændende problem ved at levere lækagefri systemer og reducere og genbruge vand i vores produktionsanlæg.

0d2207af 5492 4604 b342 78bdb43becfa

Vores økosystemer

Når vi beskytter vores økosystemer på tværs af generationer, kommer vi til at arbejde sammen i symbiotisk harmoni. Vi stræber efter maksimalt udbytte for alle vores interessenter.

Medarbejdere

Som arbejdsgiver bestræber vi os på at være en energikilde for passionerede medarbejdere ved at give dem mulighed for at realisere og udfolde deres potentiale. Vi giver dem mulighed for at udvikle, udfolde og udnytte deres styrker i et sikkert, ansvarligt og bæredygtigt miljø, uanset hvor i verden de befinder sig.

Lokalsamfund

Der findes kun få steder i verden, hvor temperaturen er behagelig både dag og nat hele året rundt. Vi har udviklet vedligeholdelsesfri systemer, som er nemme at installere, og hvor kapaciteten er tilpasset behovet for køling og opvarmning, hvilket reducerer energiomkostningerne og bidrager til grønne bygninger.

Forsyningskæde

Vi kan kun lykkes med vores mission ved at arbejde sammen med ligesindede samarbejdspartnere i hele forsyningskæden. I samarbejde med installatører, distributører, leverandører og mange andre kan vi reducere påvirkningen af klimaet og skabe en cirkulær økonomi.

Udover branche standarder...

18e92459 4b50 4e25 a1f4 a69f3f929849

ISO 14001: Miljøstyringssystemer

Thermaflex' engagement i minimering af den miljømæssige påvirkning understøttes af miljøstyringssystemer efter ISO 14001. Denne certificering viser vores interessenter, at Thermaflex overholder standarden.
Vores ultimative mål er at implementere certificeringen af integrerede kvalitets- og miljøstyringssystemer efter ISO 9001 og 14001 i hele vores verdensomspændende organisation.
Vores største fabrikker, som ligger i Holland og Polen, er certificerede i henhold til miljøstyringssystemer efter ISO 14001.

Klik her for at hente certificeringerne!

77722551 f72b 41c4 ba4a 6bd2113dff28

Miljøvaredeklaration (MVD)

Vores mål er at skabe en bedre verden for de kommende generationer. Thermaflex tilbyder gennemsigtighed for alle aspekter af bæredygtighed; uanset om det vedrører vores produktion, valg af materialer eller produktegenskaber i hele deres livscyklus. Dette fremgår tydeligt af vores miljøvaredeklarationer (MVD).

Klik her for at hente vores MVD'er!

MVD'er giver alle vores kunder mulighed for at træffe valg på et velinformeret grundlag baseret på en livscyklusvurdering (LCA) foretaget af en uafhængig ekstern part. Produkter med MVD'er anerkendes i BREEAM- eller LEED-certificeringer for grønne bygninger. Grønne bygninger sparer penge, øger komforten og skaber et sundere leve- og arbejdsmiljø for folk. Isolering er en af de nemmeste og mest omkostningseffektive måder at øge den termiske komfort i en bygning. Derudover sparer isolering langt mere energi i produktets livscyklus, end det kræver at fremstille, transportere og fjerne den.

Db9a0ba7 2e8d 4918 88fa 1e808b5b0500

Vugge til vugge (C2C)

Vores vugge til vugge-certificering er en vigtig milepæl, som vi er meget stolte af. C2C kræver, at vi hele tiden optimerer vores miljømæssige påvirkning med fokus på cirkulær økonomi. Det hjælper os med at fastholde fokus og træffe de rigtige og effektive valg i alle koncernens selskaber.

Klik her for at læse mere om C2C

Eller her for at hente vores certificering

6e06bcd9 b943 4fd6 ac11 f260997ebce7

REACH

Vi lægger stor vægt på at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Dette ansvar tager vi alvorligt, også når det gælder de materialer, vi anvender i vores produktion. Alle Thermaflex-komponenter overholder REACH-kravene: De er risikofri og sikre at anvende under alle forhold i overensstemmelse med EU’s regler for registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Klik her for flere oplysninger om REACH-kravene

Kontaktanmodning

Del denne download

Bilag med resultater
Captcha
Tak, fordi du har delt vores download.
Tak, fordi du har kontaktet vores kontor.