Skip to main content
search

CASESTUDIER

Udnyttelse af overskudsvarmen fra Bigadan i Horsens

Projektintroduktion

I forbindelse med udbygning af det danske biomassekonsortium Bigadans nye fabrik i Horsens har Fjernvarme Horsens fået mulighed for at anvende overskudsvarmen fra de forskellige produktionsformer i deres fjernvarmenet.

Mål

Forsyningen har til dette formål valgt at anvende Thermaflex præisolerede plastrør.

Processen med Bigadans planteillustration

Projektproces

Fjernvarme Horsens udnytter effektivt overskudsvarme fra fire forskellige kilder: metan koncentration, gødningskøling, CO₂-kondensering og biogas-likvefaktion. Overskudsvarmen fra LBG, CO₂-kondensering og biomasseproduktion samles og ledes ind i det eksisterende forsyningsnet, hvilket resulterer i et overskud på ca. 8,3 MW. Kombineret med elektricitet fra varmepumper giver denne sammenlægning en samlet varmeydelse på omkring 15,3 MW.

For distribution af denne overskudsvarme valgte Fjernvarme Horsens Flexalen præisolerede plastrør. Denne løsning minimerer ikke kun varmetab, men reducerer også vedligeholdelseskrav, forbedrer flowhastigheden, forbedrer energieffektiviteten og bidrager til miljømæssig bæredygtighed ved at mindske projektets samlede miljø aftryk.

Med diametre fra Ø125 mm til og med Ø225 mm blev rørene udlagt til de forskellige bygninger, i alt ca. 2.000 meter rør.
Flexalen plastrørene i PB materiale blev svejst sammen på stedet i lange længder og lagt ned løbende. Fleksibilitet og Installations hastighed spillede en afgørende rolle, i projektet for implementeringen af det færdige rørsystem. Alle rør blev leveret i 12 meters længder og for at undgå de mange bøjninger i projektet, blev den store fleksibilitet i PB materialet udnyttet. I de store dimensioner var det dog nødvendigt med Flexalen Præ-fabrikerede bøjninger, for at sikre problemfri installation i bygninger.

Svejseprocessen blev udført af Scanpipes certificerede svejsere med stor præcision og pålidelighed, ved spejl- og elektrosvejsning. Dette team var medvirkende til, at sikre overholdelse af projekttidsplanen.

Utilization of excess heat from Bigadan in Horsens, Denmark
Utilization of excess heat from Bigadan in Horsens, Denmark
Utilization of excess heat from Bigadan in Horsens, Denmark

Resultater

Projektet startede i 2022 og sluttede i slutningen af 2023. implementeringen resulterede i et operationelt netværk til Fjernvarme Horsens med udgangspunkt i anvendelse af overskudsvarmen fra biomasseanlægget. Valget af Flexalen præ-isolerede plastrør i dette projekt, bidrager samtidig til miljøet ved at mindske energispild og kulstofemissioner. Ved brug af Flexalen plastrørene er vedligeholdelseskravene i ledningsnettet minimal i hele levetiden.

Fjernvarme Horsens har ved anvendelse af overskudsvarmen, medvirket til at nå Danmarks miljøvenlige mål og nedsat CO₂ aftrykket. Thermaflex’ involvering i dette projekt har som rørleverandør været i et tæt samarbejde med Fjernvarme Horsens og svejseteamet fra ScanPipe. Vi takker for samarbejdet og den gensidige tillid, som var grundlæggende for udførelse af dette projekt.

Projektgalleri

Kontakt os