Skip to main content
search

CASUSBEELDEN

Thermaflex en Veolia (voormalig Dalkia) in Roemenië

De succesvolle renovatie van het DHC-netwerk voor het Otopeni Veolia (voormalig Dalkia) project werd in 2013 gerealiseerd en zorgde voor betrouwbare en betaalbare verwarming voor de Otopeni gemeenschap.

Otopeni krijgt een nieuw stadsverwarmingsnet

De flexibiliteit van het materiaal, het gemak en de snelheid van installatie door eenvoudig lassen en slim gebruik van bestaande infrastructuur vermeden interferentie met andere netwerken, zoals de pijpleidingen voor gas, drinkwater, riolering en kabels.

Doelen

De interconnectie van verwarmingsstations en het herstel van bestaande verwarmingsnetwerken met een minimum aan menselijk kapitaal en tijd waren gericht op een maximale efficiëntie van de warmtedistributie.

Projectproces

Aangezien energie in Roemenië een zeer prijsgevoelige markt is en stadsverwarming (DH) rechtstreeks concurreert met individuele verwarmingssystemen – voornamelijk inefficiënte gasketels – is de efficiëntie van de DH-netwerken van groot belang. De afsluitingspercentages zijn tien jaar geleden aanzienlijk gestegen toen de aardgasprijs op een laag niveau werd vastgesteld, waardoor het toch al aangetaste netwerk nog minder efficiënt werd door overdimensionering. In tegenstelling tot andere EU-lidstaten heeft Roemenië geen belasting op CO 2, waardoor de marktbalans sterk verstoord is in het nadeel van stadsverwarming. Met de stijging van de aardgasprijs in de afgelopen jaren en het bewustzijn van duurzamere energie-economieën worden gecentraliseerde netwerken echter steeds belangrijker, en het Otopeni-project is zeker een mijlpaal in het streven hiernaar.

Bestaande betonnen buizen die in de jaren 80 werden gemaakt, werden gebruikt om flexalen secties door de smalle ruimte te schuiven. Omdat Flexalen gebruikmaakt van vooraf berekend elektrolassen, dat buiten de sleuven kon worden uitgevoerd, was de installatie snel en eenvoudig en hoefden er geen fittingen te worden geïnstalleerd die van richting veranderden. Hierdoor hoefden er geen wegen te worden opengebroken of zelfs het verkeer te worden gehinderd, in tegenstelling tot voorgeïsoleerde stalen toepassingen, waarvoor extra gaten nodig zijn voor las- en positioneringsprocedures. Uiteraard werd altijd de kortste weg gekozen tussen de verbindingspunten, waardoor aanzienlijke kosten en ruimte werden bespaard.

Resultaten

Efficiëntie

  • 75% minder installatiekosten vergeleken met de klassieke installatiekosten van stalen voorgeïsoleerde buizen. Door een snellere installatie (± 3-4 keer sneller dan het klassieke systeem), minder brandstofverbruik voor zware machines; polifusie kop aan kop lassen of elektrolasmethoden.
  • 40% besparing op de totale investeringskosten door de vermindering van de benodigde mankracht en de eliminatie van verbruiksartikelen die onnodig zijn bij het lassen van PB-buizen.
  • Druktests met water van 8 bar gedurende 2 uur en 24 uur met lucht van 4,5 bar toonden aan dat er geen drukverlies optrad door de betrouwbaarheid van het Flexalen PB leidingsysteem.
  • Beperking van gebieden die blootstaan aan risico’s en ongemak.

 

Milieu

  • Het optimale pad van de sleuven vermijdt het aantasten van bomen, struiken of bloemenzones dankzij flexibele afwisseling en bochten.
  • Grote vermindering in CO2-uitstoot – 2.083 tonCO2-uitstoot per jaar bespaard (814 ton dankzij netwerkrenovatie).
  • Minder brandstofverbruik voor zware machines.
  • Jaarlijkse besparingen in water tussen 11.000 – 12.000m3.

Projectgalerij

Neem contact met ons op