Skip to main content
search

CASE STUDIES

Thermaflex og Veolia (tidligere Dalkia) i Rumænien

Den vellykkede renovering af DHC-netværket til Otopeni Veolia-projektet (tidligere Dalkia) blev gennemført i 2013 og sikrede pålidelig og billig opvarmning til Otopeni-samfundet.

Otopeni får et nyt fjernvarmenetværk

Materialets fleksibilitet, den lette og hurtige installation gennem nem svejsning og smart brug af eksisterende infrastruktur gjorde, at man undgik interferens med andre netværk, f.eks. rørledninger til gas, drikkevand, spildevand og kabler.

Mål

Sammenkobling af varmestationer og rehabilitering af eksisterende varmenetværk med et minimum af menneskelig kapital og tidsomkostninger var fokuseret på en maksimal effektivitet i varmedistributionen.

Projektets proces

Da energi i Rumænien er et meget prisfølsomt marked, og fjernvarme er i direkte konkurrence med individuelle opvarmningsformer – primært ineffektive gaskedler – er fjernvarmenettets effektivitet af stor betydning. Afbrydelsesraten steg markant for ti år siden, da naturgasprisen blev sat lavt, hvilket gjorde det allerede nedslidte netværk endnu mindre effektivt på grund af overdimensionering. I modsætning til andre EU-medlemslande har Rumænien ingen afgift på CO2, så markedsbalancen er stærkt forvredet til ulempe for fjernvarmen. Men med de seneste års stigende naturgaspriser og bevidstheden om mere bæredygtige energiøkonomier får centraliserede netværk større betydning, og Otopeni-projektet er helt sikkert en milepæl i arbejdet hen imod dette.

Eksisterende betonkanaler, der blev skabt i 80’erne, blev brugt til at skubbe flexalen-sektioner gennem det smalle rum. Da Flexalen bruger forudberegnet elektrosvejsning, som kunne udføres uden for grøfterne, var installationen hurtig og nem uden behov for at installere retningsændrende fittings. På den måde undgik man at ødelægge veje eller endda forstyrre trafikken, i modsætning til præisolerede stålkonstruktioner, som kræver ekstra huller til svejsning og placering. Naturligvis blev der altid valgt den korteste vej mellem forbindelsespunkterne, hvilket sparede betydelige omkostninger og plads.

Resultater

Effektivitet

  • Installationsomkostningerne er reduceret med 75 % i forhold til de klassiske installationsomkostninger for præisolerede stålrør. På grund af en øget installationshastighed (± 3-4 gange hurtigere end det klassiske system) reduceres brændstofforbruget til tunge maskiner; polifusion hoved til hoved svejsning eller elektrofusion metoder.
  • 40 % besparelse på de samlede investeringsomkostninger gennem reduktion af den nødvendige arbejdskraft og eliminering af forbrugsvarer, der er unødvendige ved svejsning af PB-rør.
  • Tryktest med vand ved 8 bar opretholdt i 2 timer og 24 timer med luft ved 4,5 bar tryk viste intet tryktab på grund af Flexalen PB-rørsystemets pålidelighed.
  • Begrænsning af områder, hvor man udsættes for risici og ubehag.

 

Miljømæssige

  • Den optimale bane for grøfterne undgik at påvirke træer, buske eller blomsterzoner på grund af fleksible skift og kurver.
  • Stor reduktion iCO2-udledning – 2.083 tonsCO2-udledning spares årligt (814 tons på grund af netværksrenovering).
  • Reduktion af brændstofforbruget til tunge maskiner.
  • Årlige besparelser på vand mellem 11.000 – 12.000m3.

Projektgalleri

Kontakt os